Welkom!

Met deze enquête willen we als bestuur graag meer inzicht krijgen in de behoeften van onze leden. De meeste vragen gaan over ons historisch tijdschrift De Ouwe Waerelt, die u als lid driemaal per jaar ontvangt. De overige vragen gaan over uw lidmaatschap van De Motte. Bij sommige vragen kunt u een extra toelichting geven of zelf een antwoord formuleren. Er zijn meerdere  pagina's met vragen om te beantwoorden.
Wij bedanken u alvast hartelijk voor het invullen van deze enquête!

Question Title

* 1. Op welke manier zou u De Ouwe Waerelt het liefst ontvangen?

Question Title

* 2. Wat vindt u van de leesbaarheid van De Ouwe Waerelt?

Question Title

* 3. Leest u het liefst korte of lange artikelen?

T