Enquete stimulering ondernemerschap POM

Het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) wil ondernemerschap in de gemeente Meierijstad stimuleren en daarbij wil ze u als ondernemer terzijde staan in de ontwikkeling van uw bedrijf. Om de activiteiten te kunnen ontplooien die voor onze leden het meest interessant zijn, is deze enquête opgesteld. Het kost slechts 5 minuten om deze in te vullen en het geeft ons waardevolle informatie over uw wensen.

Alvast hartelijk dank voor het invullen. Namens het bestuur van het Platform Ondernemend Meierijstad,

Jos van Asten
tel: 06-13447023
e-mail: jos@pom.nl 

Question Title

* 1. Met 900 aangesloten bedrijven, van groot tot klein en actief in alle sectoren, biedt het netwerk van bedrijven onder het Platform Ondernemend Meierijstad grote kansen voor alle aangesloten bedrijven. Het POM wil deze kansen benutten en ondernemerschap van ondernemers en tussen ondernemingen verder stimuleren. Vindt u dit een goed idee?

Question Title

* 2. POM wil samenwerking tussen haar leden stimuleren o.a. door middel van het organiseren van themabijeenkomsten onder begeleiding op basis van uw behoefte. Zou u graag met andere ondernemers binnen POM van gedachten willen wisselen over verschillende thema's?

Question Title

* 3. Binnen welke thema's/onderwerpen zou u graag kennis willen delen met collega-ondernemers (meerdere antwoorden mogelijk)?

Question Title

* 4. Als ondernemer loop je regelmatig tegen een vraagstukaan. Zou het u helpen als u deze (digitaal, wel/niet anoniem) kunt delen en bespreken met andere leden van het POM?

Question Title

* 5. We willen een intervisieprogramma speciaal voor ondernemers ontwikkelen, op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en ondernemerschap. De opzet is als volgt: onder deskundige leiding gaat u gedurende een jaar in meerdere bijeenkomsten in gesprek over deze thema’s met een vaste groep collega-ondernemers. Deelnemers zijn directeur-eigenaar of vervullen een eindverantwoordelijke managementfunctie binnen hun organisatie. Bij iedere bijeenkomst staan dilemma's van de gastheer of gastvrouw centraal. Wat zijn redenen om hieraan deel te nemen (meerdere antwoorden mogelijk)?

Question Title

* 6. Er bestaan diverse projecten en programma's gericht op het stimuleren van innovatie binnen bedrijven. Weet u zelf de wegen te vinden om uw innovatiekracht te verwaarden naar deze programma’s en/of wenst zou u hierbij graag ondersteuning vanuit het POM?

Question Title

* 7. De financieringsmarkt is de afgelopen jaren compleet veranderd. Banken, fondsen, crowdfunding, informal investors, de BOM, e.a. hebben aparte financieringsprogramma's en mogelijkheden. Heeft u als ondernemer behoefte aan meer informatie op het gebied van externe financiering?

Question Title

* 8. Op dit moment ontstaan er forse tekorten op de arbeidsmarkt. Deze tekorten kunnen slechts gedeeltelijk worden opgelost door het aantrekken van nieuwe mensen. Een andere optie is om te investeren in duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers . Heeft u als ondernemer behoefte aan meer informatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

Question Title

* 9. Stimuleren van ondernemerschap willen wij op verschillende manieren vormgeven. Een gedachte is om ook ondernemerschap te stimuleren binnen bedrijven en personen die nu nog niet aangesloten zijn bij een van de 6 ondernemersverenigingen, maar die wel het bestaande netwerk van ondernemers kunnen versterken. Onderstaand enkele doelgroepen waar wij ons op willen richten. Aan u de vraag of u daar meerwaarde in ziet (meerdere antwoorden mogelijk)?

Question Title

* 10. Heeft u aanvullend nog suggesties of aanvullingen, dan kunt u deze onderstaand kwijt. Als u ook uw contactgegevens invult, zorgen wij ervoor dat er contact met u wordt opgenomen

T