Uit ervaringen van onderwijsadviseurs blijkt telkens dat Focus PO een krachtig werkinstrument is op de werkvloer; in één oogopslag de opbrengsten van de school in beeld! De tool ondersteunt hen bij de advisering van scholen wat betreft hun onderwijskundige koers en groepsplanloos werken. 

Op 24 april 2020 organiseren we een derde gratis informatiedag over het adviseren met Focus PO. Deze dag is speciaal voor onderwijsadviseurs. Je neemt o.a. kennis van:
  • de reden waarom Focus PO is ontwikkeld en wat de tool doet;
  • de onderwijskundige uitgangspunten waarop de tool gestoeld is;
  • de relatie met de nieuwe schoolweging en referentieniveaus;
  • de relatie met nieuwe aanbieders van volgtoetsen zoals IEP, Boom en Diataal;
  • de verhouding tot andere tools (die op de uitgangspunten gebaseerd zijn);
  • de functie die Focus PO vervult binnen groepsplanloos werken.
Over Focus PO:
In 2017 is Focus PO gelanceerd. De tool standaardiseert de resultaten van niet methodegebonden toetsen en geeft deze vervolgens door middel van middenmoten weer. Focus PO is gebaseerd op de zes uitgangspunten van Opbrengstgericht en Passend Onderwijs en ondersteunt het groepsplanloos werken. Op dit moment maken rond de 450 basisscholen gebruik van Focus PO. En dit aantal groeit door onze Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs gestaag.

Praktische informatie:
Locatie: Domstad Hogeschool, Utrecht
Datum: 24 april 2020
Tijden: 10.00 uur – uiterlijk 16.00 uur - met een lunch (om te netwerken)
Kosten: gratis (no-show van € 150,-)


Menno van Hasselt
Wijnand Gijzen

Question Title

* 1. Deelnemer 1

Question Title

* 2. Deelnemer 2

Question Title

* 3. Deelnemer 3

T