1. Welkom bij Erasmus School of Law Executive Education 
Parttime master Gezondheidsrecht - Enquête

Geachte heer, mevrouw,
Erasmus School of Law Executive Education B.V. verzorgt parttime masters voor professionals binnen het vakgebied rechten. Het curriculum, de bijeenkomsten en de opzet van de studieprogramma's stemmen wij zoveel mogelijk af op de wensen van potentiële deelnemers.
Wij overwegen om medio september 2019 een executive master Gezondheidsrecht te starten en vragen daarom graag uw mening. Het gaat om 10 multiple choice vragen en de vragenlijst is tussen de 5 en 10 minuten ingevuld. De enquête is anoniem en resultaten worden alleen gebruikt voor het opstellen van planningsdoeleinden en de aanvraag voor de accreditatie van de opleiding.

Hartelijk dank voor uw deelname aan onze enquête. Wij waarderen uw feedback en de door u genomen moeite om de vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Hidde van der Veer
directeur
Erasmus School of Law Executive Education B.V.

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd? 

Question Title

* 3. Wat is uw hoogst behaalde diploma?

Question Title

* 4. In welk type organisatie bent u werkzaam?

Question Title

* 5. Welke thema's ziet u graag terug in het aangeboden curriculum? Meer dan 1 antwoord mogelijk.

Question Title

* 6. Overweegt u op dit moment een juridische deeltijdmaster Gezondheidsrecht?

Question Title

* 7. Biedt uw werkgever een vergoeding aan voor studie of opleiding? 

Question Title

* 8. Wat is voor u doorslaggevend bij de keuze van de opleiding? Meer dan 1 antwoord is mogelijk

Question Title

* 9. Welke hoogte van het  totale collegegeld voor twee studiejaren (inclusief tentamens, literatuur en begeleiding) is voor u acceptabel? 

Question Title

* 10. Mogen wij u nog benaderen naar aanleiding van dit onderzoek?

T