Vragenlijst

Vriendelijk dank dat u wilt participeren aan deze korte enquête die betrekking heeft op het effect van MiFiD II-verplichtingen op de beleggingsadvisering. Ik vraag u vriendelijk om deze in te vullen als ‘beleggingsadviseur/private banker die klantcontact heeft’. De resultaten uit dit onderzoek zullen gebruikt worden in een aantal publicaties en aangeboden worden aan relevante stakeholders.

Anonimiteit is gewaarborgd: uw antwoorden zijn niet te herleiden. Op verzoek kan het uiteindelijke wetenschappelijke artikel ook naar u toegezonden worden. Dit initiatief ligt echter bij u. U kunt uw verzoek mailen naar info@financialbridge.nl.   

Nogmaals dank voor uw medewerking.

 

Tom Loonen

Hoogleraar aan de Postgraduate Opleiding Investment Management
School of Business and Economics VU University

Mede mogelijk gemaakt door DSI en FondsNieuws.

Question Title

* 1. Algemene informatie

Gegevens over u zelf (graag aankruisen wat van toepassing is).

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. Hoeveel jaar bent u werkzaam in de beleggingssector?

Question Title

* 4. Wat is de omvang (totaal aantal medewerkers) van de beleggingsonderneming waar u werkt?

Question Title

* 5. Stellingen over uw werk en cliënt

Wat is uw reactie op de onderstaande stellingen?

Helderheid van regels

  Helemaal mee oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal mee eens
De MiFID II-verplichtingen zijn helder voor mij.
Er is veel interne (binnen mijn werkgever) discussie over de interpretatie van de MiFID II-verplichtingen.
Toelichtingen op MiFID II-verplichtingen van de toezichthouder ESMA lees ik regelmatig.
Toelichtingen op MiFID II-verplichtingen van de toezichthouder AFM lees ik regelmatig.

Question Title

* 6. U en uw werk

  Helemaal mee oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal mee eens
Mijn werk als beleggingsadviseur is veeleisender geworden sinds de invoering van MiFID II begin 2018.
Het werk als beleggingsadviseur is leuker geworden de laatste 5 jaar.
Ik overweeg serieus de beleggingsdienstverlening te verlaten.
Ik krijg voldoende begeleiding vanuit mijn werkgever om de MiFID II-verplichtingen te begrijpen.
De systemen bij mijn werkgever ondersteunen mij voldoende in het nakomen van de MiFID II-verplichtingen.
MiFID II helpt mij om nog beter in het belang van de cliënt te adviseren.

Question Title

* 7. Het contact met cliënten

  Helemaal mee oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal mee eens
Door de MiFID II-verplichtingen kan ik mijn adviesdiensten beter op de situatie van mijn cliënten afstemmen.
De cliënt is door MiFID II beter geïnformeerd (over bijv. kosten) en hierdoor een betere gesprekspartner voor mij als beleggingsadviseur.
Mijn cliënten ervaren een betere beleggingsdienstverlening na de implementatie van de laatste richtlijnen van MiFID II.
Door de toegenomen transparantie in kosten zijn deze vaker onderwerp van gesprek tussen de cliënt en mij.

Question Title

* 8. Stellingen over specifieke MiFID II-verplichtingen

Welk effect hebben de ondergenoemde MiFID II-verplichtingen volgens u op de bescherming van de belegger? Graag één vakje aankruisen.

  Zeer negatief effect Negatief effect Neutraal Positief effect Zeer positief effect
De verplichting om de cliënt te informeren of de geboden beleggingsadvisering ‘onafhankelijk’ of ‘niet-onafhankelijk’ is.
De (veelal digitale) waarschuwing als een financieel instrument met hefboom (bijv. opties) met 10% of meer daalt.
De (veelal digitale) bevestiging aan de cliënt dat een geadviseerde transactie geschikt is.
Het (digitaal) informeren van de cliënt, voorafgaand aan de transactie, over alle kosten die gepaard gaan met een voorgenomen transactie.
De KYC-verplichting om de ‘verliescapaciteit’ van een cliënt te bepalen.

T