LIAISON - EURIC vstupní formulář

Sektory zemědělství, lesnictví a potravinářského průmyslu, které čelí velkým ekonomickým a ekologickým výzvám, jsou rychle zapotřebí inovativní řešení. Prostřednictvím této soutěže se snažíme najít a odměnit nejlepší příklady partnerských vztahů z celé Evropy.

Jste součástí aktuální inovativní, inspirující a průlomové iniciativy? (Zemědělství / lesnictví / zemědělskopotravinářský řetězec).

Jsou součástí vašeho projektu expertní znalosti jiných partnerů s vědeckým zázemím nebo praktickými zkušenostmi?

Pokud je odpověď ano, přihlaste se do soutěže do 15. března 2019!

Můžete být vybráni jako jeden z 15 ambasadorů venkovských inovací, abyste získali mezinárodní uznání na prestižním udílení cen ve velkém evropském hlavním městě v listopadu 2019.
 
 

T