Beste ondernemer,

Als gemeente willen wij u in deze uitzonderlijke tijd zo goed mogelijk ondersteunen. Hiervoor is het van belang dat we goed inzicht hebben in de impact van de coronacrisis op ondernemingen in de gemeente Grave. Wij vragen u daarom vriendelijk deze vragenlijst (13 vragen) in te vullen over de gevolgen van corona voor uw onderneming. Dit duurt ongeveer 7 minuten. Uw antwoorden zijn anoniem en de resultaten worden enkel gebruikt om de coronamaatregelen die wij als gemeente nu maar ook in de nabije toekomst nemen, snel te kunnen toetsen en indien nodig tijdig aan te kunnen passen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Ik wens u allemaal sterkte en veel succes in zaken toe.

Met vriendelijke groet,

Anja Henisch

Wethouder Economie

Anja

Question Title

* 1. Hoe groot of klein is de impact van het coronavirus op uw onderneming tot nu toe?

Question Title

* 2. Waaruit bestaat de impact op uw onderneming?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Hoe hoog schat u de totale financiële schade van uw onderneming tot 1 juli 2020 als gevolg van de coronacrisis?

Question Title

* 4. Wanneer komt u, op basis van uw huidige inschatting, in financiële problemen?

Question Title

* 5. Waar heeft u als ondernemer in het kader van de coronacrisis het meest behoefte aan? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Welke maatregelen heeft u zelf de afgelopen periode genomen in het kader van de coronacrisis? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Welke landelijke of lokale steunmaatregelen heeft u aangevraagd?

Question Title

* 8. Welke maatregelen verwacht u te nemen wanneer deze situatie langer gaat duren?

Question Title

* 9. Wijzigt u - als gevolg van de effecten van het coronavirus - uw bedrijfsactiviteiten in de vorm van alternatieve producten of diensten?

Question Title

* 10. Van welke ondernemerscollectieven bent u lid/deelnemer?

Question Title

* 11. Onder welke sector valt de hoofdactiviteit van uw onderneming?

Question Title

* 12. Hoeveel medewerkers (inclusief uzelf) werken in uw onderneming?

Question Title

* 13. Indien u wenst, kunt u hieronder nog een opmerking of vraag vermelden.

Dit was de laatste vraag van de enquête.

Hartelijk dank voor het delen van uw informatie.
De uitkomsten en inzichten van deze enquête zullen we half augustus communiceren via onze gemeentewebsite en economische nieuwsbrief.

Heeft u vragen over dit onderzoek of andere ondernemersvragen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket: economischezaken@cgm.nl of 0485-396743.

0 van 13 beantwoord
 

T