Geachte inwoners van Rozendaal en welkom nieuwe Rozendalers,

De Belangengemeenschap Rozendaal (BGR) is al bijna 60 jaar actief als lokale politieke partij in Rozendaal. Wij behartigen de belangen van alle Rozendalers, dus ook die van u.

Via deze korte enquête (10 minuten) kunt u ons laten weten wat u belangrijk vindt voor Rozendaal; wat u fijn vindt, wat u eventueel mist, wat u meer of beter zou willen en wat u liever niet ziet.

Uw mening is leidend voor ons verkiezingsprogramma zodat wij met elkaar aan een nog fijner Rozendaal kunnen werken.

Wilt u actief worden in de lokale politiek of eens kennis maken met ons, dan nodigen wij u van harte uit. U kunt ons bereiken op 06-2260 3502 of anders mailen naar fractie@bgr.nu 

Hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot ziens.

Question Title

* 1. Uw leeftijd:

Question Title

* 2. Woont u met plezier in Rozendaal

Question Title

* 3. Voelt u zich veilig in Rozendaal?

Question Title

* 4. Zijn er voldoende ontmoetingsplaatsen in Rozendaal?

  JA NEE
Voor 2 - 12 jarigen
Voor 13 - 18 jarigen
Voor 19 - 67 jarigen
Voor 67+

Question Title

* 5. Zijn uw internet- en telefoonverbindingen thuis goed?

Question Title

* 6. Bent u tevreden over de gemeentelijke dienstverlening?

  JA NEE
Groenonderhoud
Rioleringsonderhoud
Openstelling gemeentehuis
Afvalinzameling
Wegen en troittoirs

Question Title

* 7. Voelt u zich goed geïnformeerd over de gemeente?

  JA NEE
Via de website
Via In de Roos

Question Title

* 8. Zijn er voldoende doorstroommogelijkheden qua wonen in Rozendaal?

  JA NEE
Voor 20 - 35 jarigen
Voor 35 - 60 jarigen
Voor 60 - 75 jarigen
Voor 75+

Question Title

* 9. Vragen over snelheid, parkeren en mogelijke overlast hondenpoep.

  JA NEE
Vindt u dat er te hard gereden wordt in Rozendaal?
Wordt er goed geparkeerd in Rozendaal?
Ervaart u nog overlast van hondenpoep?

Question Title

* 10. Hecht u aan het behoud van de zelfstandigheid van Rozendaal?

T