Welkom bij deze enquête.

Inleiding
De zorg zal de komende jaren voor alle zorgverleners complexer worden met een toename van oudere patiënten die vaak multimorbiditeit hebben. Deze enquête wordt gedaan in het kader van een project over multimorbiditeit en regievoering vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. We inventariseren de ervaringen, ideeën en behoeftes van verschillende medisch specialisten rondom deze onderwerpen. De inventarisatie zal als basis dienen voor dit project, waarin zal worden onderzocht op welke manieren de regievoering rondom patiënten met multimorbiditeit in de tweede lijn kan worden versterkt. Uw bijdrage wordt daarom zeer gewaardeerd.

Hartelijk dank voor deelname aan onze enquête. 

T