Het sectorwerkstuk: tips en tops

Deze vragenlijst gaat over het sectorwerkstuk dat klas 4GL heeft gemaakt in schooljaar 2017-2018. 

In deze vragenlijst vragen we je een aantal dingen over het sectorwerkstuk. De antwoorden gebruiken we om het sectorwerkstuk in de toekomst te verbeteren. 
Kijk rustig naar de vragen en vul deze serieus in.
SUCCES!

Question Title

* 1. Mijn naam is:

Question Title

* 2. De titel van mijn sectorwerkstuk is:

Question Title

* 3. Ik heb mijn uitgeprinte sectorwerkstuk op tijd ingeleverd (uiterlijk 20-2-2018)

Question Title

* 4. Ik heb het digitale bestand van mijn sectorwerkstuk op tijd ingeleverd (uiterlijk 20-2-2018)

Question Title

* 5. Je hebt nu de opdrachten digitaal via itslearning gekregen. Wat vind jij daarvan?

Question Title

* 6. De opdracht van het sectorwerkstuk is opgedeeld in 3 fasen: voorbereiding, verslag schrijven, afronding. Was deze indeling duidelijk?

Question Title

* 7. Was de informatie over het sectorwerkstuk makkelijk te vinden?

nee ja
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. De 1e fase was het voorbereiden en bestond uit opdracht 1a (onderwerp verzinnen), 1b (woordspin), 1c (hoofdvraag) en 1d (deelvragen). Waren de opdrachten duidelijk geformuleerd?

Question Title

* 9. De 2e fase was het schrijven van het werkstuk en bestond uit opdracht 2a (interview) en opdracht 2b (informatie ordenen). waren deze opdrachten duidelijk geformuleerd?

Question Title

* 10. De 3e fase was de afronding van het werkstuk en bestond uit opdracht 3a (concept inleveren) en opdracht 3b (werkstuk inleveren). Waren deze opdrachten duidelijk geformuleerd?

Question Title

* 11. Als je terugkijkt op je planning bij het maken van het sectorwerkstuk, zou je het dan weer zo aanpakken? Leg uit!

Question Title

* 12. Het sectorwerkstuk werd begeleid vanuit de vakken GroenBreed en Nederlands. Hoe vond je de begeleiding vanuit GroenBreed? (5 sterren is prima, 0 sterren is onvoldoende)

Question Title

* 13. Het sectorwerkstuk werd begeleid vanuit de vakken GroenBreed en Nederlands. Hoe vond je de begeleiding vanuit Nederlands (5 sterren is prima, 0 sterren is onvoldoende)

Question Title

* 14. Als je de tijd moet inschatten die je aan het werkstuk hebt besteed, hoeveel uur zou dat dan zijn?

Question Title

* 15. Vind jij itslearning een prettige manier om deelopdrachten in te leveren?

Question Title

* 16. Op welke manier zouden we de opdracht van het sectorwerkstuk kunnen verbeteren?

Question Title

* 17. Het inleveren van mijn deelopdrachten deed ik

Question Title

* 18. Het maken van een sectorwerkstuk moet nu eenmaal gebeuren in klas 4GL. Wat is jouw tip om ervoor te zorgen dat dit nog beter verloopt?

Question Title

* 19. Was het opdelen van het sectorwerkstuk in 3 fasen een goed idee?

Je bent nu aan het einde van de vragenlijst. Dankjewel voor je antwoorden! We gaan deze gebruiken om het sectorwerkstuk in de toekomst nog beter te begeleiden.

Question Title

* 20. Als je terugkijkt op het maken van jouw sectorwerkstuk, wat heb je er dan van geleerd?

Question Title

* 21. Op welke manier zouden we de begeleiding van het sectorwerkstuk kunnen verbeteren?

T