Welkom

Geachte heer, mevrouw, 

De richtlijn ‘Dehydratie en vochttoediening' wordt herzien onder voorzitterschap van Prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden, hoogleraar medische ethiek UMC Utrecht, specialist ouderengeneeskunde (n.p.). Wij willen u vragen om aan te geven welke knelpunten u ervaart rondom dehydratie en vochttoediening.

De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête vragen wij uw bijdrage door aan te geven of u deze knelpunten daadwerkelijk ook als knelpunt ervaart. Daarnaast hebt u de mogelijkheid andere knelpunten rondom dehydratie en vochttoediening aan te geven.

De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt. De herziening van deze richtlijn is onderdeel van het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg 2018-2023. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verzorgt de procesbegeleiding. De herziening wordt gefinancierd door ZonMw.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en kan tot uiterlijk 5 september 2022. Mocht u problemen hebben met het invullen, neemt u dan contact op met richtlijnen@iknl.nl.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

T