Wat zijn de beste hakseltijden

Op het GWL terrein is een hakselaar aangeschaft om snoeihout te kunnen versnipperen tot mulch om te gebruiken voor het openbare terrein en voor prive tuintjes. Mulchen met houtsnippers is belangrijk om overmatige regenval te kunnen absorberen en beter bestand te zijn tegen droogteperiodes. Het zorgt ervoor dat we minder drinkwater hoeven te gebruiken in periodes van droogte. Dat past goed bij het milieuvriendelijke karakter van onze wijk.
De machine kan alleen bij het buurtbeheerhuisje gebruikt worden, aangezien het speciale elektra eisen vraagt.
Aangezien we zo weinig mogelijk geluidsoverlast willen bezorgen aan bewoners willen we graag peilen op welke tijden het minst overlast wordt ervaren door omwonenden.
Er is inmiddels drie keer proefgedraaid.
De bedoeling is om maximaal een uur per keer in het seizoen maximaal een keer per maand te hakselen.

Question Title

* 1. op welke tijdstippen heeft u het minste last van de hakselmachine

0 van 1 beantwoord
 

T