Het wijkplatform Schilderskwartier werkte de afgelopen jaren met een zogenaamde wijkagenda. Het wijkplatform maakt de wijkagenda samen met buurtgenoten, ondernemers, de gemeente en andere partners in de wijk. In deze wijkagenda staan onderwerpen/thema’s die veel wijkbewoners belangrijk vinden. Het is een bundeling van ideeën om de wijk beter te maken. We willen graag weten wat u belangrijk vindt. We willen u daarom vragen om onderstaande korte vragenlijst in te vullen.

Hoe werkt het wijkplatform

De onderwerpen worden regelmatig besproken tijdens de maandelijkse vergaderingen van het wijkplatform. De voorbereiding hiervan vindt plaats in werkgroepen. In een werkgroep zitten wijkplatformleden en wijkbewoners met interesse voor het onderwerp. Knelpunten en mogelijke oplossingen worden eerst binnen de werkgroep en daarna in het wijkplatform besproken. Het doel is het woon- en leefklimaat binnen de wijk te vergroten. Zo is afgelopen jaren aandacht besteed aan o.a. veiligheid, milieu, openbare ruimte en sociale samenhang.

Waar willen we uw mening over

Het is nu weer tijd om de wijkbewoners opnieuw te vragen naar wat zij vinden van alles wat in de wijk gebeurt. Er is al een aantal activiteiten in gang gezet. Deze willen we voortzetten:
  • De werkgroep “Grijs en Groen”. De ‘grijze groep’ houdt zich bezig met het onderhoud en beheer van straatwerk, verlichting, straatmeubilair etc. De ‘groene groep’ houdt zich bezig met bomen, openbare beplanting, etc.
  • De werkgroep “Veiligheid” houdt zich bezig met verbetering van de veiligheid en bestrijding van overlast in de eigen woonomgeving.
  • De werkgroep “Samen zijn, Samen doen” houdt zich bezig met sociale integratie en stimulering van de zorg voor elkaar in de eigen woonomgeving.
Daarnaast is er ruimte voor nieuwe onderwerpen. Wij denken aan:
  • Openbare ruimte, schoon en heel. Wat kan er op dit gebied nog meer worden gedaan? Door bewoners, in samenwerking met de gemeente en binnen de eigen straat/buurt.
  • Duurzaamheid, betaalbaar en toegankelijk. Hierbij willen we ons richten op alle onderwerpen over duurzaamheid m.u.v. de pilot aardgasvrij. Deze pilot is voor een groot deel van de wijk al gestart met haar activiteiten.
  • Voorzieningen voor en door de wijk. Waaraan is behoefte en voor wie?
Via de enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt.

Question Title

* 1. Ik ben

Question Title

* 2. Mijn leeftijd is:

Question Title

* 3. Mijn postcode is (dit willen we graag weten om te zien hoe de respons over de wijk verdeeld is)

Question Title

* 4. Drie werkgroepen worden voortgezet. Wilt u meedoen in één of meerdere werkgroepen. Zo ja, welke:

Question Title

* 5. Vindt u het van belang dat het wijkplatform de komende jaren aandacht besteedt aan het onderwerp “Openbare ruimte, schoon en heel”?

Question Title

* 6. Heeft u belangstelling om mee te doen in een eventueel op te richten werkgroep voor dit onderwerp?

Question Title

* 7. Vindt u het van belang dat het wijkplatform de komende jaren aandacht besteedt aan het onderwerp “Duurzaamheid, betaalbaar en toegankelijk”?

Question Title

* 8. Heeft u belangstelling om mee te doen in een eventueel op te richten werkgroep voor dit onderwerp?

Question Title

* 9. Vindt u het van belang dat het wijkplatform de komende jaren aandacht besteedt aan het onderwerp “Voorzieningen voor en door de wijk”?

Question Title

* 10. Heeft u belangstelling om mee te doen in een eventueel op te richten werkgroep voor dit onderwerp ?

Question Title

* 11. Vindt u het belangrijk dat De Plint een echte ontmoetingsplaats is voor de gehele wijk ?

Question Title

* 12. Heeft u belangstelling om actief mee te denken en mee te doen om De Plint, als “Huis van de Buurt”, hiervoor geschikt te maken ?

Question Title

* 13. Welke andere nog niet genoemde onderwerpen verdienen volgens u aandacht in de wijkagenda?

Question Title

* 14. Heeft u nog andere opmerkingen ?

Question Title

* 15. Heeft u aangegeven dat u graag wilt deelnemen aan een of meerdere werkgroepen? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij gaan vertrouwelijk met deze informatie om en gebruiken dit alleen om u voor deze werkgroep(en) te benaderen.

0 van 15 beantwoord
 

T