Question Title

* 1. Eén van de indicatoren van armoede is de ‘armoedegrens’, die aanduidt wat iemand minimaal nodig heeft over menswaardig te kunnen leven. Waar ligt die armoedegrens momenteel in België voor een alleenstaande?

Question Title

* 2. Hoeveel Belgen hebben een inkomen onder de armoedegrens?

Question Title

* 3. Welke federale minister/staatssecretaris is op dit moment bevoegd voor armoedebestrijding?

Question Title

* 4. Op welke datum gaat de ‘Werelddag van het verzet tegen extreme armoede’ jaarlijks door?

Question Title

* 5. Hoeveel bedraagt vandaag het leefloon voor een gezinshoofd precies?

Question Title

* 6. Wat kunnen we verstaan onder een ‘armoedetoets’?

Question Title

* 7. De Limburgse scholen werden in 2013 geconfronteerd met een stijging van tien procent meer onbetaalde facturen. De aanleiding hiertoe was:

Question Title

* 8. Als het gaat over armoede wordt het concept ‘materiële deprivatie’ vaak gebruikt. Waar staat dit voor?

Question Title

* 9. Sinds 1/1/2019 zijn de OCMW’s ingekanteld in de gemeentebesturen. Dat betekent dat het OCMW voortaan op een andere manier bestuurd wordt. Binnen welke politieke entiteit worden sindsdien de aanvragen voor financiële steun behandeld?

Question Title

* 10. Welk land heeft volgens een rapport uit juli 2018 van de World Poverty Clock de meeste inwoners die leven in extreme armoede?

T