Welkom


Hartelijk dank dat je wil deelnemen aan onze enquête. Jouw feedback is belangrijk.
 

De afgelopen maanden maakte het RIZIV raadplegingen op afstand mogelijk omwille van de corona-crisis. Met deze bevraging willen we polsen naar jouw beleving, ervaring en tevredenheid hierover. Met de resultaten van deze bevraging kunnen we de raadplegingen op afstand evalueren en verbeteren.
0 van 24 beantwoord
 

T