Screen Reader Mode Icon

Energietransitie in Tuindorp: van gas los?

Zoals u wellicht gehoord heeft streeft het kabinet naar het zo veel mogelijk aardgasvrij / CO2-neutraal maken van het land. Vanaf 2030 tot 2050 zal iedere woning losgekoppeld worden van het aardgas. Iedere gemeente moet in 2021 een plan indienen bij het rijk hoe - per wijk - de gemeente aardgasvrij kan worden gemaakt. Op basis daarvan worden concrete regels vastgesteld.
De ambitie van de werkgroep 'Warm Tuindorp' is dat de gekozen oplossingen zoveel mogelijk worden gedragen door de bewoners en worden opgenomen in de gemeentelijke plannen.
De werkgroep richt zich daarbij op twee elementen:
1e Wat is technisch mogelijk, realistisch, ecologische verantwoord en betaalbaar;
2e Wat willen de bewoners van Tuindorp.

In deze enquête willen we verkennen wat u beweegt, waar u zich zorgen over maakt en wat u zou willen.

De gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Al vast dank voor uw medewerking.

Question Title

* 1. Ik was al bekend met het voornemen van onze gemeente om tussen 2030 en 2050 de stad Utrecht los te koppelen van het aardgas.

Question Title

* 2. Ik weet wat er in mijn woning moet gebeuren in het kader van de energiestransitie.

Question Title

* 3. Maakt u zich zorgen over de gevolgen van de energietransitie?

Question Title

* 4. Als u zich zorgen maakt geef dan hieronder in volgorde van belangrijkheid aan wat u het meest bezighoudt.

Question Title

* 5. In mijn woning zijn al de volgende maatregelen getroffen om te besparen op energie:

Question Title

* 6. Ik ben van plan om in de komende periode de volgende maatregelen te treffen.

Question Title

* 7. Als het aan mij ligt, zou ik prioriteit geven aan:

Question Title

* 8. Als het voor het vinden van een optimale aanpak wenselijk is, wil ik mij aansluiten bij een collectieve oplossing (per straat, buurt, of wijk),

Question Title

* 9. Ik word graag geïnformeerd over de werkzaamheden van de werkgroep 'Warm Tuindorp'. Uw emailadres zal alleen voor dit doel gebruikt worden en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Question Title

* 10. Ik beschik over specialistische kennis en wil daarmee graag een bijdrage leveren aan de werkzaamheden van 'Warm Tuindorp'.

Question Title

* 11. Ik kom naar de informatiebijeenkomst van 'Warm Tuindorp' op 19 juni in het Gerrit Rietveld College

Question Title

* 17. Ik heb de volgende suggesties voor de voorlichtingsbijeenkomsten:

0 van 17 beantwoord
 

T