Casus: mevrouw Van de Boom (75) met gemetastaseerd pancreascarcinoom

 
Mevrouw Van de Boom is een 75-jarige vrouw, bekend met een pancreascarcinoom met uitzaaiingen in de lever. Mevrouw is sinds enkele maanden thuis uit het ziekenhuis. Haar levensverwachting was tot op heden > dan 3 maanden, maar is nu moeilijk in te schatten. Mevrouw is erg onrustig en vertoont op dit moment een delirant beeld.

Bij navraag wordt het volgende beeld geschetst: Vorig weekend is mevrouw door de huisartsenpost gezien i.v.m. erge pijn in haar rug. Daarop is de Fentanyl-pleister verhoogd van 75 umg naar 100 umg. De dagen erna kreeg zij krampende buikpijn. De buikpijn verergerde nadat ze wat at of dronk. Daarom heeft ze uit angst voor de pijn, en ondanks aandringen van thuiszorg en familie, de afgelopen dagen nauwelijks wat gegeten of gedronken.

De huisarts is vandaag in consult geweest en vond mevrouw verzwakt en flink in de war. Bij lichamelijk onderzoek werd drukpijn in haar onderbuik gevoeld. Ze heeft een onregelmatig ontlastingspatroon en lijkt nu flink geobstipeerd. Daarnaast is zij door het weinige drinken gedehydreerd. Zij is niet icterisch.

Voor de pijnklachten, een week eerder, ging het nog redelijk met haar. Mevrouw was nog een beetje mobiel in huis, was goed op de hoogte van haar ziekte en perspectief. Kon hier goed met haar familie over praten. Had veel steun van haar man en genoot nog van bezoekjes. De afgelopen dagen is zij snel zieker geworden. De onrust staat op de voorgrond. Vooral ‘s nachts wil ze steeds uit bed. Overdag ligt ze meer op bed, slaapt veel, is bij het ontwaken in de war en een gesprek voeren gaat moeilijk.

Volgens de huisarts heeft mevrouw eerder de wens uitgesproken dat zij graag thuis wil overlijden. Haar echtgenoot ondersteunt deze wens, maar geeft aan dat hij erg geschrokken is van de huidige situatie. Hij slaapt slecht, omdat hij bang is dat zijn vrouw valt wanneer zij s ‘nachts onrustig wordt en uit bed wil. Hij maakt zich zorgen of hij deze zorg wel aan kan. Het echtpaar heeft twee betrokken kinderen, maar gezien hun werk en woonplaats kunnen zij geen structurele hulp bieden bij de zorg voor hun moeder. De thuiszorg komt in de ochtend om mevrouw te helpen bij de verzorging.

Medicatie
  • Fentanyl 100umg
  • 2x dgs Haldol 1mg 8-20.00u
  • 1x dgs Oxazepam 22.00u
  • Zn Metoclopramide laatste dagen gebruikt. ( 2xdgs)
  • 1x dgs Lactulose 15ml laatste dagen niet gebruikt

T