Eind 2018 vroeg TaxiPro de sector om informatie over taxiverzekeringen in Nederland, omdat destijds de premies voor taxiverzekeringen sterk stegen en de voorwaarden steeds strenger werden. Dat lijkt nu opnieuw te gebeuren. TaxiPro wil deze ontwikkelingen graag in kaart brengen en er één of meer artikelen over publiceren.

Daarvoor is informatie uit de taximarkt nodig en daarom vragen we u om deze enquête in te vullen. Deelname is anoniem en ook de verwerking van de uitkomsten in artikelen zal geheel anoniem zijn. De vragen zijn hetzelfde als een jaar geleden, zodat de uitkomsten optimaal met elkaar vergeleken kunnen worden.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

T