Op 16 november 2015 heeft de eerste netwerkbijeenkomst Aangepast sporten plaatsgevonden, daar is de wens uitgesproken om de netwerkbijeenkomst jaarlijks te herhalen. Hierbij nodigen wij u dan ook van harte uit voor de tweede netwerkbijeenkomst Aangepast Sporten te Kampen. 

De bijeenkomst is voor vertegenwoordigers van sportverenigingen, sportaanbieders, zorginstellingen, speciaal (basis) onderwijs, fysiotherapiepraktijken, medewerkers Kamper Kompas en overige geïnteresseerden.

Contactgegevens

Question Title

* 1. Contactgegevens

Heeft u vooraf nog opmerkingen/suggesties?

Question Title

* 3. Heeft u vooraf nog opmerkingen/suggesties?

T