Welkom bij deze enquête

Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen en jongeren klaar zijn voor hun toekomst, dat ze de uitdagingen die ze zullen tegenkomen aan kunnen? Hoe komen ze mee in een wereld waarin globalisering en technologie een steeds dominantere rol spelen? Hoe vinden ze hun plaats in de culturele veranderingen die daarmee gepaard gaan? 
Daarvoor is het ook nodig dat kinderen en jongeren hun vermogen tot spiritualiteit en zingeving ontwikkelen. In hun leven zal het niet alleen gaan om de kennis van economie en techniek, om taal en rekenen, om kennis van sociale en psychologische processen. Het zal ook gaan om het vermogen zin en betekenis te geven aan wat ze doen en wat ze meemaken: irrationele, onverwachte, hoopgevende schokkende gebeurtenissen in hun eigen leven of in de samenleving. 
We denken dat het ontwikkelen van die spirituele vaardigheden aandacht verdient en niet meer vanzelf tot stand komt. Een aantal organisaties hebben daarom de handen ineen geslagen om dat in kaart te brengen: Verus, Unie NZV, OMO, CNV-Onderwijs, Sint Bonaventura, VKLO en VKMO.
Op 28 maart 2019 willen we een conferentie over dit thema organiseren. Voorafgaand daaraan brengen we met dit onderzoek het thema in kaart bij opvoeders, mensen werkzaam in het onderwijs en jeugdhulpverlening, beleidsmakers in onderwijs en welzijn. 
Naast dit internetonderzoek houden we een aantal diepte-interviews met mensen die zich met dit aspect van opvoeding bezig houden. Dat brengen we voor de conferentie bij elkaar als input voor die dag.   
Wij willen U alvast hartelijk danken voor uw medewerking die voor ons onmisbaar is bij het ontwikkelen van ons project. 

Met vriendelijke groeten, namens de projectgroep: 
Johan van de Vloet, 
Marcel Eisenaar, 
René Grotenhuis
over opvoeden i zingeving en spirituele veerkracht

T