Meer inzicht in situatie en motivaties van vrouwen die in de IT werken

We willen heel graag weten waarom vrouwen in de IT (blijven) werken en vragen uw hulp. Geef ons (3-5) minuten van uw tijd zodat we een zo accuraat mogelijk beeld krijgen van de huidige situatie. 

Onze bevindingen zullen we onafhankelijk delen met bedrijven, overheid en ook met u als u dat op prijs stelt. Ons doel is terugkoppelen en adviseren over de huidige situatie en wat er echt belangrijk is voor vrouwen om met plezier in de IT te (blijven) werken.

De enquete is anoniem.

Alvast onze dank,

Question Title

* 1. Hoe groot is het bedrijf waar u voor werkt?

Question Title

* 2. Voor welk type (IT) bedrijf werkt u ?

Question Title

* 3. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 4. Hoe is de verhouding mannen vs vrouwen binnen uw organisatie (ongeveer)

Question Title

* 5. Wat voor type IT functie heeft u?

Question Title

* 6. Heeft u een technische/IT studie gevolgd?

Question Title

* 7. Bent u momenteel nog werkzaam bij een IT bedrijf of in een IT functie?

Question Title

* 8. Bent u wel eens van werkgever veranderd?

Question Title

* 9. Hoe is de verhouding mannen vs vrouwen binnen uw Team? (ongeveer)

Question Title

* 10. Hoeveel ruimte is er voor persoonlijke groei?

Question Title

* 11. Hoeveel mogelijkheden zijn er om door te groeien naar hogere functies?

Question Title

* 12. Hoe goed wordt u betaald, ten opzichte van de markt?

Question Title

* 13. Hoe vindt u de balans tussen werk en privé (bijv. werkdruk vs zorgdruk)

Question Title

* 14. Heeft u te maken gehad met discriminatie qua geslacht?

Question Title

* 15. Hoe thuis en veilig voelt u zich in uw werkomgeving?

Question Title

* 16. Bent u tevreden met de geboden flexibiliteit (qua werktijden en mogelijkheden om thuis te werken) ?

Question Title

* 17. Bent u tevreden met het werk dat u doet bij uw wergever?

Question Title

* 18. Verwacht u werkzaam te blijven/te gaan werken in een IT rol?

Question Title

* 19. Wat zou voor u een reden zijn om uit de IT te vertrekken / niet terug te keren?

Question Title

* 20. Als u verwacht te vertrekken, is uw werkgever dan op de hoogte van de reden(en) hiervoor?

Question Title

* 21. Als u verwacht te blijven is uw werkgever dan op de hoogte van de reden waarom u blijft?

Question Title

* 22. Neemt uw werkgever specifieke maatregelen om "aantrekkelijk" te zijn/blijven voor vrouwelijke medewerkers?

Question Title

* 23. Wat is uw advies aan werkgevers om"aantrekkelijk" te zijn/blijven voor vrouwelijke medewerkers?

0 of 23 answered
 

T