Deze enquête heeft als doel om een beter beeld te krijgen van het werk en de werkomstandigheden van de educatieve auteur in Nederland. De resultaten zullen worden gebruikt voor het verder versterken van de positie van educatieve auteurs.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten.

Je vult de vragenlijst anoniem in.

Question Title

1. Welke van de onderstaande uitspraken past het best bij jouw situatie?

Question Title

2. Hoe word je betaald voor je werk als educatief auteur? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

3. Welke wijze van beloning heeft jouw voorkeur?

Question Title

4. Hoe ben je opgeleid voor het werk als educatief auteur? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

5. Waar verricht je het grootste deel van je werk?

Question Title

6. Geef aan hoe tevreden je bent over de volgende onderwerpen.

In hoeverre ben je tevreden over ...

  zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden N.v.t.
De beloning van het werk?
De omvang van je opdrachtenportefeuille?
Het werkplezier dat het schrijven oplevert?
De contacten met uitgevers of opdrachtgevers?
Het samenwerken met anderen (auteurs, (beeld)redacteuren, vormgevers, etc.)
De verschenen lesmaterialen waaraan je hebt meegewerkt?

Question Title

7. Welke uitspraken over ontwikkelingen in de educatieve markt zijn voor jou van toepassing? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

8. Welk van de volgende stellingen zijn voor jou van toepassing? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

9. Als educatieve auteur heb je te maken met contracten. Welke stellingen zijn voor jou van toepassing? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

10. Hoe (on) tevreden ben jij over onderstaande punten in jouw contracten?

  zeer tevreden
tevreden ontevreden zeer ontevreden N.v.t.
Non-concurrentiebeding
Hoogte van de royalty
Overdracht van auteursrecht
Boekhandelskorting
Duidelijkheid en eerlijkheid over de puntenverdeling
Verdeling van royalty over de verschillende auteurs binnen auteursteam

Question Title

11. Hoe waardeer jij de samenwerking en de professionaliteit bij de educatieve uitgeverij(en) voor wie jij schrijft?

  zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden N.v.t.
Professionaliteit
Samenwerking
Informatievoorziening
Geldelijke beloning voor jouw werk
Niet-geldelijke beloning voor je werk
Efficiency en productiviteit

Question Title

12. Voor welke doelgroep(en) schrijf je? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

13. Wie zijn je afnemers/opdrachtgevers? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

14. Wat is je vakgebied? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

15. Heb je een specialisatie binnen je auteurswerk? (bijv. speciale doelgroepen zoals dyslectici of conceptontwikkeling, etc.). Zo ja, geef een korte omschrijving.

Question Title

16. Hoe lang ben je al werkzaam als educatief auteur?

Question Title

17. Hoeveel uur werk je gemiddeld per week als educatief auteur?

(NB Uitsluitend werk als educatief auteur)

Question Title

18. Welke situatie is op jou van toepassing? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

19. Wat heb jij geregeld voor arbeidsongeschiktheid in relatie tot je auteurswerkzaamheden? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk).

Question Title

20. Wat heb jij geregeld inzake pensioenvoorziening? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

21. Wat merk jij als educatieve auteur van de coronacrisis? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

22. In welke leeftijdscategorie val je?

Question Title

23. Wat is je hoogste opleidingsniveau?

Question Title

24. Wat is je geslacht?

Question Title

25. Hoe hoog is het bruto-inkomen dat je per jaar verdient als educatief auteur?

Hierna volgen vragen die gaan over de Auteursbond.

Question Title

26. De sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond organiseert verschillende activiteiten.
Hoe waardeer jij deze activiteiten?

  zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden Niet mee bekend
EduSchrift
Dag van de Educatieve Auteur
Educatieve Parel
Online workshops
Online vragenuurtjes
Regioborrel

Question Title

27. Welke social media-accounts van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond volg je of bekijk je met enige regelmaat?

Question Title

28. Ben je lid van de Auteursbond? Een nadere toelichting geven mag.

Question Title

29. Van welke andere beroeps- of vakvereniging ben je lid? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Question Title

30. Heb je suggesties of tips voor de Educatieve sectie? (Bijv. suggesties voor onderwerpen voor online activiteiten voor de sectie Educatieve Auteurs) (Geef een nadere toelichting.)


Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.
We zullen begin 2021 verslag doen over de uitkomsten van deze enquête.


Het bestuur van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond

T