Uw ervaring met projecten

Question Title

* 19. Had het project een duidelijk startpunt en een duidelijk einde?

Question Title

* 20. Was u voldoende voorbereid op het project?

Question Title

* 21. Waren de stappen in het project duidelijk?

Question Title

* 22. Hoe was de rolverdeling binnen het projectteam?

Question Title

* 23. Hoe verliep de samenwerking binnen het projectteam?

Question Title

* 24. Was er voor de student ruimte voor zelfstandige inbreng en/of uitvoering?

Question Title

* 25. Hoe lang duurde het project?

Question Title

* 26. Het project duurde

Question Title

* 27. Hoe verliep de samenwerking tussen school en bedrijf

Question Title

* 28. Hoe verliep de begeleiding door de school tijdens het project?

Question Title

* 29. Hoe verliep de begeleiding door het bedrijf tijdens het project?

Question Title

* 30. Is het projectdoel gehaald?

Question Title

* 31. Zijn de tussentijdse resultaten en het eindresultaat geevalueerd?

Question Title

* 32. Is het project beoordeeld of geëxamineerd?

Question Title

* 33. Hoe motiverend was het werken binnen het project?

Question Title

* 34. Wat is het vervolg op het project?

12 van 38 beantwoord
 

T