Update 4-2 . 
Er is op dit moment enkel nog plek op één moment:
  • Eindhoven (23 mei en 13 juni)
 
 
 
Training Werken met de leerlijnen alfabetisering ISK

Werkt u met alfaleerlingen in de ISK? Dan kunt u zich opgeven voor de training Werken met leerlijnen alfabetisering in de ISK.
 
NB. Wij willen leraren van zoveel mogelijk ISKs een plek geven, bij definitieve toelating tot de training kan het zijn dat er geen plek is, als meerdere mensen van uw ISK zich inschrijven.
 
In twee praktische studiemiddagen leert u:

1.     hoe u de doelen van de leerlijn gebruikt in uw lessen

2.     uit welke stappen en onderdelen een succesvol alfatraject bestaat

3.     en welke werkvormen en materialen daarbij passen

Tussen de twee bijeenkomsten in doet u een praktijkgerichte opdracht.
 
Bij overinschrijving zullen wij kijken naar een best mogelijke spreiding over de verschillende ISK's

Question Title

* 1. Naam

Question Title

* 2. E-mail

Question Title

* 3. Telefoonnummer

Question Title

* 4. Functie

Question Title

* 5. Naam ISK

Question Title

* 6. Ik ben op beide dagdelen aanwezig

*De exacte locatie voor de trainingen volgen op een later moment

Question Title

* 7. Ik wil mij inschrijven voor de volgende training

T