* 1. Adres

* 2. Hoe vaak maakt u gebruik van historische verhalen in uw bovenbouwlessen?

* 3. Hoeveel tijd besteedt u aan het voorbereiden van een verhaal?

* 4. Welke rol dient het gebruik van historische verhalen in uw bovenbouwlessen?

* 5. Waar moet volgens u een goed verhaal in de bovenbouw aan voldoen?

* 6. Ziet u een verschil in de manier waarop u verhalen in de bovenbouw toepast in het huidige examenprogramma, met de 10 tijdvakken, de kenmerkende aspecten en de historische contexten dat sinds 2013 is ingevoerd, in vergelijking tot het oude programma?

* 7. Wilt u nog iets kwijt over het vertellen van verhalen in de les?

* 8. Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. Staat u open voor een kort interview om uw antwoorden verder te bespreken? Zo ja, vul dan hieronder uw e-mailadres in.

T