De VGN krijgt steeds meer signalen over knelpunten in de toegang tot medische zorg voor wlz-cliënten. Met name huisartsenzorg, zowel zorg overdag als zorg in de avond, nacht- en weekenden (ANW), is een groot knelpunt. Onderstaande vragenlijst is bedoeld om meer beeld te krijgen over de omvang van dit probleem. Bij meerdere vragen wordt gevraagd naar het aantal cliënten, dit kunt u naar schatting invullen.

Question Title

* 1. Contactgegevens:

Question Title

* 2. Heeft u wlz-cliënten met verblijf zonder behandeling?(huisartsenzorg vanuit Zvw)

Question Title

* 3. Heeft u wlz-cliënten met verblijf met behandeling?(huisartsenzorg vanuit Wlz)

T