Vragenlijst

Wat is uw woonplaats? (alle persoonlijke gegevens worden anoniem behandeld)

Question Title

* 1. Wat is uw woonplaats? (alle persoonlijke gegevens worden anoniem behandeld)

Wat is uw leeftijd? (alle persoonlijke gegevens worden anoniem behandeld)

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd? (alle persoonlijke gegevens worden anoniem behandeld)

Wat is uw geslacht? (alle persoonlijke gegevens worden anoniem behandeld)

Question Title

* 3. Wat is uw geslacht? (alle persoonlijke gegevens worden anoniem behandeld)

Hoe belangrijk vindt u de monumentale gebouwen in onze gemeente voor de kwaliteit van de leefomgeving waarin wij wonen?

Question Title

* 4. Hoe belangrijk vindt u de monumentale gebouwen in onze gemeente voor de kwaliteit van de leefomgeving waarin wij wonen?

  helemaal niet belangrijk niet belangrijk neutraal belangrijk heel belangrijk
In het centrum (hart van het dorp)
In de wijken / buurten van het dorp
In het buitengebied
Hoe belangrijk vindt u het om de geschiedenis (‘het verhaal’) achter een monumentaal gebouw te weten?

Question Title

* 5. Hoe belangrijk vindt u het om de geschiedenis (‘het verhaal’) achter een monumentaal gebouw te weten?

  helemaal niet belangrijk niet belangrijk neutraal belangrijk heel belangrijk
In het centrum (hart van het dorp)
In de wijken / buurten van het dorp
In het buitengebied
Noem uw top drie van belangrijkste monumenten in de gemeente Meerssen:

Question Title

* 6. Noem uw top drie van belangrijkste monumenten in de gemeente Meerssen:

Noem uw top drie van belangrijkste monumenten in uw eigen dorp in de gemeente Meerssen:

Question Title

* 7. Noem uw top drie van belangrijkste monumenten in uw eigen dorp in de gemeente Meerssen:

Is er een monument in de gemeente Meerssen of in uw eigen dorp, dat een bijzondere emotionele waarde voor u heeft?

Question Title

* 8. Is er een monument in de gemeente Meerssen of in uw eigen dorp, dat een bijzondere emotionele waarde voor u heeft?

Welke monumenten hebben voor u emotionele waarde en waar staan deze?

Question Title

* 9. Welke monumenten hebben voor u emotionele waarde en waar staan deze?

Kunt u ons kort vertellen wat deze emotionele waarde is?

Question Title

* 10. Kunt u ons kort vertellen wat deze emotionele waarde is?

Is er een ‘verborgen parel’ (sleeping beauty) die het naar uw mening verdient om ‘wakker gekust’ te worden? (dit kunnen ook locaties of gebouwen zijn zonder beschermde status)

Question Title

* 11. Is er een ‘verborgen parel’ (sleeping beauty) die het naar uw mening verdient om ‘wakker gekust’ te worden? (dit kunnen ook locaties of gebouwen zijn zonder beschermde status)

Welke rol denkt u dat de gemeenschap - vertegenwoordigd door de gemeente - heeft bij de instandhouding van een monument?

Question Title

* 12. Welke rol denkt u dat de gemeenschap - vertegenwoordigd door de gemeente - heeft bij de instandhouding van een monument?

Welke rol denkt u dat de eigenaar / beheerder heeft bij de instandhouding van een monument?

Question Title

* 13. Welke rol denkt u dat de eigenaar / beheerder heeft bij de instandhouding van een monument?

Welke rol denkt u dat de gemeenschap - inwoners zelf - bij de instandhouding van een monument kunnen vervullen?

Question Title

* 14. Welke rol denkt u dat de gemeenschap - inwoners zelf - bij de instandhouding van een monument kunnen vervullen?

Wat vindt u dat er moet gebeuren als een monument leeg komt te staan en niet meer wordt gebruikt, beheerd en onderhouden?  (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Question Title

* 15. Wat vindt u dat er moet gebeuren als een monument leeg komt te staan en niet meer wordt gebruikt, beheerd en onderhouden?  (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Bedankt voor uw medewerking. De resultaten leest u straks op www.meerssen.nl, onze wekelijkse nieuwsbrief en op onze sociale media. U kunt de nieuwsbrief automatisch in uw mailbox ontvangen door u aan te melden via https://www.meerssen.nl/nieuws_en_bekendmakingen/aanmelden_nieuwsbrief/.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het KCC en vragen naar beleidsmedewerker Jaap Zomerplaag.  E-mail: info@meerssen.nl. Telefoon: 14 043.

T