Enquête onder LEU-K leden

Afgelopen jaar is de opzet van de maandelijkse LEU-Kafé's gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren (speeddating, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken e.d.). Ondanks het feit dat er pas een paar LEU-Kafé's nieuwe opzet zijn geweest, zouden we als bestuur toch graag feedback van jullie ontvangen! Met jullie feedback kunnen we de LEU-K nog verder verbeteren en de bezoekersaantallen verhogen.
Vandaar onderstaande korte enquête. We zouden vriendelijk willen vragen deze enquête even in te vullen, het kan in < 3 minuten. Bij voorbaat namens het bestuur hartelijk dank!

* 1. Waarom bent u lid van LEU-K-bedrijvencontact?

* 2. Hoe beoordeelt u de nieuwe opzet van de LEU-Kafé's (speeddaten, stellingen e.d.)

* 3. Zou het een meerwaarde zijn om van tevoren te weten wie er tijdens een LEU-Kafé aanwezig zal zijn door de deelnemerslijst te publiceren?

* 4. Welke van onderstaande themabijeenkomsten heeft uw voorkeur?

* 5. Welke onderwerpen wilt u graag besproken zien tijdens de LEU-Kafé's in 2018?

* 6. Naar welke frequentie LEU-Kafé's gaat uw voorkeur uit?

* 7. Vind u het interessant om na elk evenement / LEU-Kafé een verslag te ontvangen? Zo ja, in welke vorm?

* 8. Heeft u nog op- of aanmerkingen? ideeën? 

T