12 april 2018 @ Café Wildschut: inloop vanaf 17:15

Question Title

* 1. Wat is je naam? (Je naam wordt alleen gebruikt voor het maken van een badge en directe communicatie tussen de BOVO-scholen en jou.)

Question Title

* 2. Wat is je emailadres? (Je emailadres wordt alleen gebruikt voor directe communicatie tussen de BOVO scholen en jou)

Question Title

* 3. Ben je een (toekomstige) startende leraar of een zij-instromer?

De BOVO federatie bestaat uit zogenaamde eenpitters. Dat betekent dat iedere school zijn eigen schoolbestuur heeft. Dit heeft als gevolg dat de afstand tussen het bestuur en de leraar miniem is. Deze structuur heeft als voordeel dat jouw stem als leraar daadwerkelijk gehoord wordt door het bestuur. Scholen die zich aan hebben gesloten bij de federatie hechten daarom veel waarde aan jouw ontwikkelingswensen met betrekking tot de school en jou persoonlijk. 

Hieronder volgen een aantal vragen die ingaan op jouw voorkeuren met betrekking tot het vervolg van jouw carrière. Wij zouden deze input graag meenemen in de ontwikkeling van het lerarenberoep binnen onze scholen. Je antwoorden worden alleen door de ondersteuning van de federatie ter inventarisatie gebruikt en zullen niet gezien worden door schooldirecteuren, besturen en/of eventuele toekomstige collega's. We hopen uiteraard dat je de vragen wilt beantwoorden, alvast hartelijk dank!

Tot 12 april!

Question Title

* 4. Wat zoek je in je toekomstige baan?

Question Title

* 5. Welke werkzaamheden zou je graag willen verrichten binnen je toekomstige baan?

Question Title

* 6. Beschik je binnen nu en 6 maanden over je bevoegdheid om voor de klas te mogen staan?

Question Title

* 7. Ben je op dit moment van plan om binnen 6 maanden te beginnen als leraar/leraar in opleiding?

Question Title

* 8. Kun je het antwoord op vraag 7 toelichten? Waarom wel/niet/weet je het niet?

Question Title

* 9. Wat is voor jou doorslaggevend bij het kiezen van de school waar je wil werken?

Question Title

* 10. Zet in volgorde van belangrijkheid: Welke aspecten zijn voor jou het meest belangrijk bij het uitkiezen van de school waar je wil werken?

Tot 12 april in Café Wildschut!

T