Screen Reader Mode Icon

Ervaringen met de Wet zorg en dwang

In 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan in de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie. De bedoeling van de wet is om zorg waar mensen het niet mee eens zijn – onvrijwillige zorg – zoveel als mogelijk te voorkomen of af te bouwen. Er is sprake van onvrijwillige zorg als het gaat om zorghandelingen waar de cliënt zelf en/of de wettelijk vertegenwoordiger geen toestemming voor geeft.

Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als het is om ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving te voorkomen. En als onvrijwillige zorg wordt toegepast moet dit worden vastgesteld volgens een in de wet bepaalde procedure: het Wzd stappenplan.

Met deze enquête willen we kijken wat de ervaringen zijn van cliënten en vertegenwoordigers met de manier waarop in de praktijk met de wet gewerkt wordt.

In deze enquête gebruiken we de term ‘naaste’ voor de persoon met een beperking waarover u deze enquête in vult.

Als u meer informatie wilt over de Wzd kunt u dat onder andere vinden via deze link: https://www.hoewerktzorgendwang.nl/nl/
 Het invullen van de enquête kost ongeveer 15 minuten.

Question Title

* 1. Wat is de woonsituatie van uw naaste

Question Title

* 2. Wat is uw relatie tot uw naaste

0 van 20 beantwoord
 

T