BeCare Magazine

Geef uw mening over BeCare Magazine en vertel ons hoe we nog verder kunnen verbeteren. 

Question Title

* 1. Hoe heeft u BeCare leren kennen?

Question Title

* 2. Hoe beoordeelt u de volgende elementen in BeCare magazine?

  Teleurstellend Bevredigend Uitstekend
De lay-out
Het surfen
De relevantie van de grafieken
De illustraties (foto's, video's, ...)
De indeling in projecten
De redactionele kwaliteit

Question Title

* 3. Wat vindt u van ...

  Niet interessant Weinig interessant Interessant Zeer interessant
De keuze van de onderwerpen
De inhoud van de artikels
De verscheidenheid van de behandelde thema’s
De relevantie van de behandelde thema’s

Question Title

* 4. Sinds de creatie van Becare …

  Helemaal niet akkoord Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord Geen mening
Ben ik beter geïnformeerd over de kwaliteitsbevorderende initiatieven in België
Vind ik de informatie over kwaliteit in de zorg makkelijker toegankelijk
Voel ik me geïnspireerd door de voorgestelde goede praktijken
Heb ik een aantal praktijken in mijn werkomgeving veranderd 
Ben ik beter op de hoogte van de andere initiatieven van de cel kwaliteit en patiëntveiligheid
Heb ik Becare verspreid bij of aanbevolen aan collega’s

Question Title

* 5. Ik lees BeCare

Question Title

* 6. Ik zou het interessant vinden om Becare uit te breiden naar andere initiatieven van de FOD Volksgezondheid

Question Title

* 7. Als ik BeCare een cijfer op tien zou moeten geven

0 10
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

T