Inleiding

De gemeente Borger-Odoorn wil de afvalscheiding verder verbeteren en onderzoekt hoe zij dit, samen met u, het beste voor elkaar kan krijgen. Input van u als inwoner is daarvoor zeer gewenst. U kunt uw mening geven door deze vragenlijst in te vullen. De doelstelling van het afvalbeleid is minder restafval te produceren. Door het afval beter te scheiden in herbruikbare grondstoffen (denk aan GFT, oud papier, plastic verpakkingen, blik en drankenkartons, textiel, glas, elektrische apparaten e.d.) blijft er minder restafval over.

Wij vragen u de enquête in te vullen en de opties aan te geven die het beste bij u passen. Vult u de enquête op papier in? U wordt dan verzocht per vraag slechts één antwoord aan te kruisen, tenzij anders vermeld en op elke vraag te antwoorden. De enquête wordt namelijk digitaal verwerkt. Enquêtes die anders of niet geheel worden ingevuld, kunnen niet worden verwerkt en dat zou natuurlijk jammer zijn. Aan het einde hebt u de ruimte om ons aanvullingen en opmerkingen te geven. Gebruik deze ruimte goed. Dit stelt ons beter in staat de resultaten te verwerken en de opmerkingen te gebruiken.

In deze enquête zullen de volgende begrippen worden gebruikt:
 
Restafval = Afval dat overblijft na het apart houden van alle grondstoffen.
GFT-afval = Groente-, fruit- en tuinafval.
OPK = Oud papier en karton.
PMD = Plastic (kunststof) verpakkingsafval, metalen (blik) en drankkartons.
Minicontainer =  container aan huis als opslag voor huishoudelijk restafval en GFT-afval. Een minicontainer kan ook voor andere te scheiden stromen worden ingezet.

 
6% of survey complete.
Een probleem melden

T