Onderzoek: De businesscase van gemeentelijke bouwprojecten

Voor: Wethouders, ambtelijke opdrachtgevers, afdelingsmanagers, projectleiders (complexe) nieuwbouw en renovatie, beleidsadviseurs.
 
Uw gemeente bouwt om publieke doelen te bereiken. Maar wanneer wegen de kosten op tegen de opbrengsten? Hoe zien in Nederland businesscases voor gemeentelijke bouwprojecten er uit? Hoe sturen gemeenteraden op het financiële resultaat van het project? En hoe werkt dit in de praktijk?

bbn adviseurs doet onderzoek naar de stand van zaken bij het opstellen van businesscases bij gemeenten en publiceert de resultaten via Binnenlands Bestuur.
 
Bij deelname ontvangt u:
  • Inzicht in de onderzoeksresultaten
  • De whitepaper ‘Business Case Maatschappelijk vastgoed’
  • Vouchers twv € 450,- euro voor een training

Question Title

* 1. Een businesscase brengt idee, financiën en afspraken bij elkaar. In het kader van dit onderzoek hanteert bbn de volgende definitie, die is ontleend aan de literatuur:

"Een businesscase levert de zakelijke rechtvaardiging van een project. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's".

Stelt uw gemeente ook een businesscase of iets vergelijkbaars op voor nieuwe projecten?

Question Title

* 2. Bij welke type (bouw- en verbouw)projecten stelt uw gemeente een businesscase op?

Question Title

* 3. Met welke bedoeling stelt de gemeente de businesscase op?

Question Title

* 4. Zijn er verschillen voor de inrichting van de businesscase bij verschillende type projecten, en zo ja, welke?

Question Title

* 5. Moderne management theorieën nemen de businesscase ook als uitgangspunt voor de sturing van projecten. Zoekt de gemeente bij het opstellen van de businesscase aansluiting bij een projectmanagement theorie? En zo ja, welke?

Question Title

* 6. Wordt de businesscase gedurende het project tussentijds bijgesteld?

Question Title

* 7. Op welke wijze en met wie communiceert de gemeente over de businesscase?

Question Title

* 8. Meet de gemeente ook achteraf of de baten daadwerkelijk zijn behaald?

Question Title

* 9. Welke uitdagingen heeft de gemeente bij het opstellen en bewaken van de businesscase?

Question Title

* 10. Heeft de gemeente op dit moment projecten onderhanden waar een businesscase voor is of wordt opgesteld?

Question Title

* 11. Betreffen deze projecten gebiedsontwikkeling en/of renovatie van een gebouw c.q. nieuwbouw?

Question Title

* 12. Gebied(en): Gaat de businesscase in op de volgende onderwerpen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 13. Renovatie of nieuwbouw: Gaat de businesscase in op de volgende onderwerpen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 14. Over welke onderwerpen wilt u meer informatie of kennis verkrijgen cq. van gedachten wisselen met deskundigen van andere gemeenten en/of bbn?

Question Title

* 15. Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek. Met uw bijdrage krijgen we een beter beeld hoe 'de businesscase voor maatschappelijk vastgoed' voor de gemeente er uit ziet.

Zoals genoemd levert dat een voucher op voor een training van twee middagen voor één óf twee van uw medewerkers. Voer hieronder uw mailadres in en klik op de knop 'Verstuur', dan sturen wij u twee tickets toe!

T