Beste mevrouw/meneer,


Het invullen duurt ongeveer vijf minuten. Wij verwerken de ingevulde gegevens anoniem en gaan vertrouwelijk met de data om. De vragenlijst is gebaseerd op 1 kind, voor elk ander kind graag een nieuwe vragenlijst invullen.

De vragen die wij stellen, zijn belangrijk voor het marktonderzoek voor een vernieuwend concept in het basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. De resultaten gebruiken wij in gesprekken met samenwerkingsverbanden en de overheid.

Het kan zijn dat u al eerder een vragenlijst ingevuld heeft, naar aanleiding van het autisme café eind november in Assen. Sommige vragen komen overeen, maar er zijn ook nieuwe vragen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, mail dan naar info@ontdekclub.nl. Wij mailen ALLEEN als er concreet nieuws is. Als u zich bedenkt, kunt u dan alsnog aangeven dat u liever geen mail ontvangt.

Hartelijk bedankt voor uw reactie!

Met vriendelijke groet,
Saskia van Bruinessen (Ontdekclub)
Niene Tammenga (Videre coaching)

Question Title

* 1. In welke gemeente woont u?

Question Title

* 2. Hoe oud is uw kind?

Question Title

* 3. Welk soort onderwijs volgt uw kind momenteel?

Question Title

* 4. Is uw kind hoogbegaafd?

Question Title

* 5. Heeft uw kind autisme?

Question Title

* 6. Wat vindt u belangrijk in het onderwijs? (meer opties mogelijk)

Question Title

* 7. Heeft u behoefte aan een nieuwe basisschool voor hoogbegaafde kinderen?

Question Title

* 8. Hoever wilt u naar een nieuwe school reizen? (enkele reis)

Question Title

* 9. Indien er geen overheidsgeld beschikbaar komt, bent u bereid om voor de nieuwe school te betalen?

Question Title

* 10. Welke rol zouden ouders bij een nieuwe school kunnen hebben?

T