Screen Reader Mode Icon
Hartelijk dank voor uw interesse in deze enquête van seniorenorganisatie KBO-PCOB over de financiële positie van nabestaanden. De enquête telt tien vragen en duurt ongeveer vijf minuten.

Door middel van deze enquête wil KBO-PCOB meer inzicht krijgen in de bekendheid van (financiële) regelingen voor nabestaanden en veranderingen in die regelingen. Ook zijn we benieuwd naar de financiële positie van de mensen die een uitkering voor nabestaanden ontvangen.

In deze enquête worden géén persoonsgegevens verzameld. De antwoorden die u geeft worden anoniem en veilig verzameld en anoniem en veilig verwerkt door SurveyMonkey. SurveyMonkey registreert alleen de IP-adressen van respondenten in back-endlogboeken en verwijdert deze na 13 maanden. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.

Als u klaar bent met het invullen van de enquête, kunt u uw antwoorden verzenden door op de knop 'Gereed' te klikken. Alvast veel dank voor uw reactie! Wij stellen deze bijzonder op prijs. 

Question Title

* 1. In welke leeftijdscategorie valt u?

Question Title

* 2. Bent u bekend met één van deze voorzieningen? U kunt meerdere opties aanklikken.

Question Title

* 3. In de afgelopen jaren heeft de overheid besloten de voorwaarden voor de Anw-uitkering, de overheidsuitkering voor nabestaanden, aan te scherpen.

Daardoor komen minder mensen voor deze uitkering in aanmerking. 

Wat vindt u daarvan?

Question Title

* 4. Er gaan stemmen op om nabestaanden (partner, kinderen tot 25 jaar en ex-partner) in aanmerking te laten komen voor een Anw-uitkering voor een duur van drie jaar. 

Zo'n uitkering zou bestemd zijn voor mensen die geen andere vorm van uitkering van de overheid ontvangen, zoals een bijstandsuitkering, AOW-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wat vindt u van dit idee?

Question Title

* 5. In plaats van of naast de Anw-uitkering krijgen nabestaanden soms ook een nabestaandenpensioen van een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Er wordt op dit moment gesproken over manieren om dit nabestaandenpensioen beter te regelen.

Wat vindt u van het idee om nabestaanden een eenmalige nabestaandenpensioen van drie jaarsalarissen te geven in plaats van een langduriger uitkering van een lager bedrag zoals nu vaak wordt gedaan?

Question Title

* 6. Ontvangt u zelf een nabestaandenuitkering? U kunt meerdere opties aanklikken.

Question Title

* 7. Deze vraag is specifiek voor mensen die een nabestaandenuitkering ontvangen. Ontvangt u geen nabestaandenuitkering? Klikt u dan op de optie: 'Niet van toepassing: ik ontvang geen nabestaandenuitkering'. 

Lukt het u om financieel rond te komen sinds het overlijden van uw naaste?

Question Title

* 8. Als uw naaste overlijdt, zou u zich dan zorgen maken over uw financiële positie?

Question Title

* 9. Als u overlijdt, zou u zich dan zorgen maken over de financiële positie van uw naaste?

Question Title

* 10. De laatste vraag van deze enquête gaat over een steunpunt voor nabestaanden.

Stel, er zou een onafhankelijk steun- en informatiepunt komen voor nabestaanden waar zij (kosteloos) terecht kunnen met praktische en financiële vragen na het overlijden van een naaste. Zou u gebruik van maken van zo'n steunpunt?

0 van 10 beantwoord
 

T