Denkt en doet u mee? Uw mening is belangrijk!

De Nieuwe Kerk is een eeuwenoud gebouw, op de markt midden in Delft. De kerk is de afgelopen jaren gerestaureerd. Nieuwe stoelen en een nieuwe verwarming maken het er aangenaam. Maar voor een goed gebruik ontbreekt nog wat: voldoende toiletten, een keuken en kleinere zaaltjes. Die zijn nodig om het gebouw nu en in de toekomst goed te kunnen blijven gebruiken.

Ruim 400 mensen hebben de afgelopen tijd al meegedacht over de toekomst van de Nieuwe Kerk. Dat kon via een online vragenlijst en tijdens een bijeenkomst. Van de ondervraagden wil 95% dat de kerk een ‘huis van samenkomst’ is voor de  stad. Het toevoegen van voorzieningen vinden veel mensen noodzakelijk en begrijpelijk voor de toekomst van het gebouw.

Question Title

Afbeelding
De Protestantse Kerk Delft heeft onderzocht op welke plekken voorzieningen aan de Nieuwe Kerk kunnen worden toegevoegd. Hierbij is gebruik gemaakt van de ideeën uit de stad. In deze enquête laten wij u vier mogelijke modellen zien:

- Model A: in de kerk
- Model B: naast de toren
- Model C: in de kerktuin
- Model D: transept 

Per model ziet u de plattegrond, het aanzicht van buiten en van binnen in de kerk. U kunt telkens aangeven hoe u elk model waardeert. Het invullen van deze enquête neemt circa 10 minuten in beslag.

Question Title

VIER MODELLEN

<strong>VIER MODELLEN</strong>

T