Dit onderzoek wordt uitgevoerd om u als recruiter of talent acquisition specialist inzicht te geven in de mate van efficiëntie, effectiviteit en rechtvaardigheid van recruitment technologieën die door bedrijven tijdens de coronacrisis (extra) zijn ingezet. Dit kan u handvatten bieden voor wanneer u tijdens en na de coronacrisis besluit recruitmentprocessen te herinrichten of behouden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen hulpzaam zijn bij het maken van een business case waarin investeringen in recruitment technologieën verantwoord worden.

Question Title

* 1. Welke functie bekleedt u?

Question Title

* 2. Voor welke organisatie bent u werkzaam?

De Recruitment Tech Guide 2020 heeft zeventien thema's gedefinieerd welke in dit onderzoek worden aangehouden als recruitment technologieën. Deze thema's worden in de matrixen aan de linkerzijde aangeduid.

Question Title

* 4. Geef in onderstaande matrix aan wanneer er van welke technologie gebruik werd gemaakt binnen uw organisatie.

  Hier werd wel mee gewerkt vóór de coronacrisis, maar niet tijdens de coronacrisis Hier werd vóór en tijdens de coronacrisis mee gewerkt binnen mijn organisatie Hier werd niet mee gewerkt vóór de coronacrisis, maar wel tijdens de coronacrisis Hier wordt niet mee gewerkt binnen mijn organisatie, maar ik ben wel geïnteresseerd Hier wordt niet mee gewerkt binnen mijn organisatie en ik ben ook niet geïnteresseerd Ik weet niet of hier mee is gewerkt of mee wordt gewerkt 
Recruitmentsites
Recruitmentmarketing & programmic job advertising
Referral recruitment
Bots & voice
Mediatooling
Sourcing & search
Relatiemanagement & marktplaats
Recruitmentsystemen
Uitzendsoftware
Flexsystemen (VMS)
Matching & cv parsing
Multiposting
E-assessments, tests & predictive recruitment
Video recruitment
Cv-screening
Data & dashboards
E-onboarding
In dit onderzoek wordt gevraagd hoe u recruitment technologieën kwalificeert op het gebied van efficiëntie, effectiviteit en rechtvaardigheid aan de hand van het model van Ryan & Derous (2019). Hieronder volgt een uitleg van de drie pijlers. 

• Met efficiëntie wordt bedoeld in hoeverre bepaalde technologieën bijdragen aan een sneller en/of goedkoper recruitment proces.

• Met effectiviteit wordt bedoeld in hoeverre recruitment technologieën een goed beeld geven van wat een kandidaat in huis heeft, maar ook of ze een goed beeld geven voor de kandidaat zelf. Met andere woorden: meet de technologie wat het moet meten? 

• Met rechtvaardigheid wordt bedoeld in hoeverre bepaalde recruitment technologieën gevoelig zijn voor discriminatie bij kandidaten.

Question Title

* 6. Geef hieronder aan welk positief effect binnen uw organisatie gebruikte technologieën hebben op welke KPI's. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een bepaalde technologie, hoeft u niks in te vullen.

  Time to fill Time to hire Time to start Cost per hire  Candidate experience Ik weet niet op welke KPI's deze technologie een positieve invloed heeft
Recruitmentsites
Recruitmentmarketing & programmic job advertising
Referral recruitment 
Bots & Voice
Mediatooling
Sourcing & search 
Relatiemanagement & marktplaats
Recruitmentsystemen
Uitzendsoftware
Flexsystemen (VMS)
Matching & cv parsing
Multiposting 
E-assessments, tests & predictive recruitment 
Video recruitment 
Cv-screening
Data & dashboards
E-onboarding

Question Title

* 7. Geef hieronder aan welk negatief effect binnen uw organisatie gebruikte technologieën hebben op welke KPI's. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een bepaalde technologie, hoeft u niks in te vullen.

  Time to fill Time to hire Time to start Cost per hire  Candidate experience Ik weet niet op welke KPI's deze technologie een negatieve invloed heeft
Recruitmentsites
Recruitmentmarketing & programmic job advertising
Referral recruitment 
Bots & Voice
Mediatooling
Sourcing & search 
Relatiemanagement & marktplaats
Recruitmentsystemen
Uitzendsoftware
Flexsystemen (VMS)
Matching & cv parsing
Multiposting 
E-assessments, tests & predictive recruitment 
Video recruitment 
Cv-screening
Data & dashboards
E-onboarding

Question Title

* 11. Heeft u nog op- of aanmerkingen m.b.t. deze vragenlijst of wilt u nog extra informatie delen?

Question Title

* 12. Bent u erin geïnteresseerd benaderd te worden voor een interview van ongeveer 30 minuten m.b.t. de onderwerpen van deze vragenlijst? Vul dan uw e-mailadres in. Het zou dit onderzoek verder helpen om persoonlijke meningen en opvattingen te achterhalen in een gesprek, aanvullend op de resultaten van deze vragenlijst. U zult de resultaten van dit onderzoek uiteraard ontvangen. Deze zouden u kunnen helpen bij het maken van beslissingen omtrent welke recruitment technologieën geschikt zijn binnen uw organisatie. 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd door het Bedrijvennetwerk HR op www.bedrijvennetwerkhr.nl
0 van 12 beantwoord
 

T