Enquête EV Sector over 2020

Question Title

* Gegevens

1: Werkgelegenheid

Question Title

* a. Wat was de omvang van de werkgelegenheid van uw organisatie in 2020 (fte, voltijdsequivalenten)?

Question Title

* b. Welk deel hiervan hield zich in 2020 bezig met EV-activiteiten, bij benadering (...%)?

Question Title

* c. Welk deel hiervan hield zich in 2019 bezig met EV-activiteiten, bij benadering (...%)?

Question Title

* d. Hoe groot verwacht u dat de omvang is van EV-gerelateerde werkgelegenheid in 2025 (fte, voltijdsequivalenten)?

Question Title

* e. Welk deel van de werkgelegenheid/activiteiten was gericht op de export van goederen en/of diensten (...%)?

Question Title

* f. Hebben de maatregelen rondom Covid-19 invloed gehad op uw EV-gerelateerde werkgelegenheid in 2020 (fte, voltijdsequivalenten)?

Question Title

* g. Als uw EV-gerelateerde werkgelegenheid (zoals in vraag 1f beantwoord) in 2020 als gevolg van de maatregelen rondom covid hoger is geworden met hoeveel FTE is die dan gestegen?

Question Title

* h. Als uw EV-gerelateerde werkgelegenheid (zoals in vraag 1f beantwoord) in 2020 als gevolg van de maatregelen rondom covid lager is geworden met hoeveel FTE is die dan gedaald?

2: Omzet

Question Title

* a. Wat was de omvang van uw omzet in 2020 (euro's)?

Question Title

* b. Welk deel van de omzet van 2020 had betrekking op EV-activiteiten, bij benadering (...%)?

Question Title

* c. Welk deel van de omzet van 2019 had betrekking op EV-activiteiten, bij benadering (....%)?

Question Title

* d. Hebben de maatregelen rondom Covid-19 invloed gehad op uw EV-gerelateerde omzet in 2020 (euro’s)?

Question Title

* e. Als uw EV-gerelateerde omzet in 2020 hoger is geworden als gevolg van de maatregelen rondom Covid-19 kunt u bij benadering aangeven hoeveel die is gestegen, ten opzichte van de door u verwachte resultaten voor 2020? €…

Question Title

* f. Als uw EV-gerelateerde omzet in 2020 lager is geworden als gevolg van de maatregelen rondom Covid-19 kunt u bij benadering aangeven hoeveel die is gedaald, ten opzichte van de door u verwachte resultaten voor 2020? €…

3: Investeringen

Question Title

* a. Wat was de omvang van uw R&D investeringen in 2020 (euro)?

Question Title

* b. Welk deel van de R&D investeringen van 2020 had betrekking op EV-activiteiten, bij benadering (...%)?

Question Title

* c. Welk deel van de R&D investeringen van 2019 had betrekking op EV-activiteiten, bij benadering (...%)?

Question Title

* d. Hebben de maatregelen rondom Covid-19 invloed gehad op uw EV-gerelateerde R&D investeringen in 2020 (euro’s)?

Question Title

* f. Als uw EV-gerelateerde R&D in 2020 hoger is geworden kunt u dan bij benadering aangeven hoeveel dat dan is geweest, ten opzichte van de door u verwachte resultaten voor 2020? €…

Question Title

* g. Als uw EV-gerelateerde R&D in 2020 lager is geworden kunt u dan bij benadering aangeven hoeveel dat dan is geweest, ten opzichte van de door u verwachte resultaten voor 2020? €…

4: Export

Question Title

* a. Exporteert u?

Question Title

* b. Als u op vraag 4.a ja heeft geantwoord; Wat was de omvang van uw export in 2020 (euro)?

Question Title

* c. Als u op vraag 4.a ja heeft geantwoord; Welk deel van de export van 2020 had betrekking op EV-activiteiten, bij benadering (%)?

Question Title

* d. Welk deel van de export van 2019 had betrekking op EV-activiteiten, bij benadering (%)?

Question Title

* e. Hebben de maatregelen rondom Covid-19 invloed gehad op uw EV-gerelateerde export in 2020 (euro’s)?

Question Title

* f. Als uw EV-gerelateerde export in 2020 hoger is geworden kunt u dan bij benadering aangeven hoeveel dat dan is geweest, ten opzichte van de door u verwachte resultaten voor 2020? €…

Question Title

* g. Als uw EV-gerelateerde export in 2020 lager is geworden kunt u dan bij benadering aangeven hoeveel dat dan is geweest, ten opzichte van de door u verwachte resultaten voor 2020? €…

Question Title

* h. Bent u bereid binnenkort een uitgebreidere vragenlijst over de specifieke export cijfers en buitenlandse markten in te vullen?

Question Title

* Als u op vraag 4h ja heeft geantwoord kunt u hier uw e-mailadres achterlaten zodat RVO contact met u kan opnemen

T