Question Title

* 1. Naam:

Question Title

* 2.

Volgende vragen polsen naar tevredenheid over de voorbije therapieperiode.

Vul deze vragen in, als je het moeilijk hebt of niet echt weet kan je neutraal invullen.  Je mag zelf beslissen of deze vragen verder besproken worden in de volgende sessie of niet.

  1: Niet tevreden 2: Matig tevreden 3: Neutraal 4: Tevreden 5: Heel tevreden
Ik voel me gehoord
De therapeut stemt voldoende af op mijn vraag
De therapeut voelt voldoende mijn zorgen aan.
De therapeut geeft voldoende zorg
Mijn familie komt voldoende aan bod in de gesprekken.
Ik heb een beter beeld van mijn zorgen.
De therapeut motiveert me voldoende om initiatief te nemen.
Mijn algemene tevredenheid

Question Title

* 3. Wil je deze antwoorden bespreken in de volgende sessie?

T