Introductie

Welkom bij de cycle highway assesment criteria enquête. Deze enquête is gemaakt voor het CHIPS project.

Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de verschillen tussen professionals, fietsers en landen in ontwerpcriteria voor snelfietsroutes.

Deze enquête bestaat uit 3 onderdelen. 
-In deel 1 wordt algemene informatie van respondenten verzameld.
-Deel 2 is een pairwise comparison. Hier worden hoofdcriteria vergeleken.
-In deel 3 worden subcriteria beoordeeld. 

De enquete bestaat uit 39 vragen en invullen kost 5 tot 10 minuten.

Hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête. Dankzij uw input ontwikkelen wij kennis voor de verbetering van fietsenwerken.

1. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht?

2. Wat is uw leeftijdsgroep?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijdsgroep?

3. Kunt u fietsen?

Question Title

* 3. Kunt u fietsen?

4. Hoe vaak fietst u?

Question Title

* 4. Hoe vaak fietst u?

5. In wat voor type organisatie werkt u?

Question Title

* 5. In wat voor type organisatie werkt u?

T