Onderzoek naar identiteitsfraude

Uit een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt, dat er 600.000 gevallen van identiteitsfraude per jaar plaatsvinden. 9% van die fraudegevallen is gerelateerd aan het BSN-nummer. 
Je btw-nummer bestaat uit je burgerservicenummer met een toevoeging van een paar cijfers. Veel zzp'ers vinden dat vervelend dat hun btw-identificatienummer vrijwel gelijk is aan hun burgerservicenummer (BSN). Regelmatig ontvangt FNV Zelfstandigen signalen dat onze leden zich in hun privacy aangetast voelen. Identiteitsfraude is namelijk ook een bedrijfsrisico. FNV Zelfstandigen vindt dit een onwenselijke situatie.

Bovendien is bij veel zzp’ers het privéadres ook het zakelijk adres en dat is zichtbaar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook geboortedatum, geboorteplaats en officiële voornamen staan in het Handelsregister. Tel al deze factoren bij elkaar op en je begrijpt dat zzp’ers wel een heel gemakkelijk doelwit zijn voor identiteitsfraude en andere vormen van misbruik van persoonsgegevens. Helaas komt dat in de praktijk ook regelmatig voor. 
Hoe denk jij hierover?
Hartelijk dank voor je deelname aan onze enquête.

T