Hartelijke dank voor uw deelname. Hetgeen u in gaat vullen zal met de grootste zorgvuldigheid behandeld worden. Nimmer zullen gegevens van u als eigenaar/fokker dan wel van uw hond bekend worden gemaakt. Echter hoe meer gegevens u verstrekt hoe betrouwbaarder het onderzoek wordt. En het doel van dit onderzoek is informatie te verzamelen die uiteindelijk zal leiden tot gezondere honden.

Indien u meerdere honden heeft kunt u de enquête meerdere keren invullen. Vermeld dan wel alle gegevens van uw hond.

Tussentijds kunt u de enquête NIET afsluiten. Het verzoek is hem in een keer in te vullen. Sommige vragen MOET u invullen, sommige kunt u overslaan. U kunt dan naar de volgende vraag met de tab toets of een pijltjes toets.

Hartelijke dank voor uw deelname.

dr. Paul Mandigers
Dierenarts-specialist

Question Title

* 1. Wat is de naam van uw hond?

Question Title

* 2. Tot welk ras behoort uw hond? Vul hier in het ras of wat voor soort kruising u heeft.

Question Title

* 3. Heeft uw hond een stamboom?

Question Title

* 4. Indien uw hond een stamboom heeft wat is dan het nummer? Als uw hond geen stamboom heeft sla deze vraag dan over.

Question Title

* 5. Wat is het chipnummer van uw hond? Indien uw hond geen chipnummer heeft sla deze vraag dan over.

Question Title

* 6. Wat is de geboortedatum (desnoods geschat) van uw hond?

Datum

Question Title

* 7. Wat is het geslacht van uw hond?

Question Title

* 8. Is uw hond gesteriliseerd of gecastreerd?

Question Title

* 9. Wat is het lichaamsgewicht van uw hond? Schuif de positie op het juiste gewicht.

0 Kilogrammen 10
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Wat is de haarkleur van uw hond?

Question Title

* 11. Heeft uw hond klinische verschijnselen die zouden kunnen wijzen op chiari malformatie of syringomyelie. Voor een beschrijving van het klinisch beeld verwijs ik u naar de info op mijn website.

Question Title

* 12. Is uw hond, in het verleden, door middel van een MRI scan onderzocht om de bovenstaande vraagstelling te beantwoorden.

Question Title

* 13. Indien uw hond is onderzocht waar heeft dit plaats gevonden? Sla deze vraag over als uw hond niet is onderzocht.

Question Title

* 14. Indien uw hond door middel van een MRI scan is onderzocht wie heeft deze dan beoordeeld? Sla deze vraag over als uw hond niet door middel van een MRI scan is onderzocht.

Question Title

* 15. Indien uw hond is onderzocht door middel van een MRI scan vul dan hier de datum in waarop deze scan is gemaakt.Als er meerdere scans zijn gemaakt vul dan alleen de datum in van de eerste scan.

Datum

Question Title

* 16. Hieronder staan diverse klinische beelden die zouden kunnen wijzen op CM dan wel SM. U kunt meerdere opties aankruisen.Kruis dat aan wat voor u van toepassing is. Indien uw hond GEEN klinische verschijnselen heeft sla deze dan over.

Question Title

* 17. Wanneer heeft u deze verschijnselen voor het eerst gezien? Als u geen klinische beelden ziet sla deze vraag dan over.

Datum

Question Title

* 18. Is het beeld, als u verschijnselen ziet, progressief? MAW wordt het erger? Als u geen klinische verschijnselen ziet sla deze vraag dan over.

Question Title

* 19. Indien uw hond klinische verschijnselen heeft: gebruikt u hier medicatie voor?

Question Title

* 20. Indien u medicatie geeft: kunt u dan eerst de kwaliteit van leven scoren voordat u de medicatie gaf en daarna de kwaliteit van leven met medicatie. Hierbij is 0 een erg slechte kwaliteit van leven en 10 een optimale kwaliteit.

0 Kwaliteit van leven voor de medicatie 10
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 21. Kwaliteit van leven met medicatie

0 Kwaliteit van leven met medicatie 10
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 22. Vul hier eventuele extra opmerkingen in.

Question Title

* 23. Indien u tzt graag de resultaten van dit onderzoek verneemt vul dan hier uw emailadres in.

Hartelijke dank voor het invullen van de enquête. Indien uw meerdere honden heeft kunt u hem nogmaals invullen maar sluit dan eerst deze enquête af.
0 van 23 beantwoord
 

T