Beste professional,
 
Deze enquête wordt gehouden bij een doelgroep van reisadviseurs, in de aanloop naar de Travel360° Niche & Tallormade Summit in Brussel, op 20 mei in Brussel.
 
De resultaten van deze enquête zullen gepresenteerd en gekaderd worden tijdens dit Niche & Tailormade event. De analyse wordt ook ter beschikking gesteld aan de partners en deelnemers van het Niche & Tailormade Event.
 
Bedoeling van deze survey is een beter inzicht te krijgen in de wensen en noden van reisadviseurs, met betrekking tot de samenwerking met alle niche spelers op de Belgische markt: tour operators, cruise maatschappijen en andere aanbieders van producten, gericht op een afgebakende doelgroep.
 
Je wordt verwacht voor elke vraag één antwoord uit te kiezen. Bij twijfel, kies dan voor het antwoord dat het dichtst ligt bij jouw mening. De bedoeling is, dat er een zo scherp mogelijk beeld gecreëerd wordt van de noden en wensen van de Belgische reisadviseur, zodat de niche spelers hier, waar mogelijk, op een dynamische manier mee kunnen rekening houden. Uiteraard gebeurt de interpretatie van de resultaten volledig anoniem. 
 
Alvast dank voor jouw input!
 
 

Question Title

* 1. Verwacht je in de nabije toekomst meer niche vakanties te verkopen dan vandaag?

Question Title

* 2. Hoe inspireer jij je klant als het om niche- en/of maatwerkvakanties gaat?

Question Title

* 3. Welke niche vakanties verkoop jij het meest?

Question Title

* 4. Wat vind jij het belangrijkste in de samenwerking met een niche partner?

Question Title

* 5. Hoe wil jij het liefste het contact hebben met een niche partner?

Question Title

* 6. Welke afspraken wens je op vlak van marketingcommunicatie?

Question Title

* 7. Wat zijn je wensen op vlak van studiereizen?

Question Title

* 8. Wat zijn je wensen voor je niche partners op vlak van duurzaamheid?

Question Title

* 9. Welk type van niche vakanties denk je dat je dit jaar nog zal mogen aanbieden aan je klanten? (Meer dan één antwoord is mogelijk op deze vraag.)

0 van 9 beantwoord
 

T