Via dit formulier ga je je locatie inschrijven zodat je kans maakt op een AED en/of buitenkast.

Wij kunnen niet garanderen dat je een AED en/of buitenkast ontvangt, ook al bevindt jouw locatie zich in een gebied waar nog een dag en nacht openbaar beschikbare AED nodig is.

Question Title

* 1. Contactinformatie aanvrager

T