www.keylane.com

In beginsel kan elk type salarisadministratiepakket gekoppeld worden met Benefits-Plaza. Benefits-Plaza is bij vele salarisadministratie systeemhuizen gecertificeerd partner m.b.t. een geautomatiseerde interface. Deze interface kan door middel van schermdialogen in Benefits-Plaza worden ingesteld.Benefits-Plaza kent de volgende Generieke Salarisadministratiekoppelingen, te weten:
• AFAS
• Cobra
• Exact Globe Next
• Exact Online 
• Generiek
• Loket.nl 
• Nmbrs
• Unit4

Om te kunnen inventariseren welk salarisadministratiepakket u gebruikt en op welke wijze deze voor u is ingericht, verzoeken wij u vriendelijk de onderstaande checklist zo volledig mogelijk in te vullen en te retourneren.

Question Title

* 1. Welk salarisadministratiepakket maakt u gebruik van?

Question Title

* 2. Vanuit welke omgeving draait uw salarisadministratiepakket? (Bijv. in ’’the Cloud’’ of op een lokale server)

Question Title

* 3. Is er een Holding/BV structuur van toepassing? Indien ‘’Ja’’ graag aangeven welke entiteiten er zijn. En welke entiteit is de Holding.

Question Title

* 4. Geef hieronder aan welke entiteiten er zijn. Geef daarbij ook aan welke entiteit de holding is.

Question Title

* 5. Zijn er binnen het salarisadministratiepakket kostenplaatsen ingericht? Indien ‘’Ja’’ graag aangeven welke kostenplaatsen er zijnZijn er binnen het salarisadministratiepakket kostenplaatsen ingericht? Indien ‘’Ja’’ graag aangeven welke kostenplaatsen er zijn

Question Title

* 6. Is er een structuur m.b.t. salariscomponenten van toepassing in het salarisadministratiepakket?

Question Title

* 7. Welke salariscomponenten zijn van invloed op de pensioen – en inkomensgrondslag?

Question Title

* 8. Welke type dienstbetrekkingen zijn er? (Vast (V) / Tijdelijk (T) / Oproepkracht (O)

Question Title

* 9. Welke groepen werknemers zijn van toepassing? (Bijv. Management, medewerkers, oproepkracht, stagiairs etc.)

Question Title

* 10. Zijn er groepen medewerkers uitgesloten van pensioen?

Question Title

* 11. Welke Employee-Benefits regelingen (Pensioen, Ziekteverzuim etc.) zijn er?

Question Title

* 12. Welke regelingen zijn van toepassing voor welke groepen werknemers? Zijn er groepen werknemers uitgesloten van de regelingen?

Question Title

* 13. Wie zijn de contactpersonen van de salarisadministratie? (naam, telefoon, e-mail gegevens)

Question Title

Hieronder is een voorbeeldsituatie weergegeven inzake de hoogte van de eenmalige consultancyvergoeding bij de installatie van een Nmbrs salarisadministratiekoppeling.

Hieronder is een voorbeeldsituatie weergegeven inzake de hoogte van de eenmalige consultancyvergoeding bij de installatie van een Nmbrs salarisadministratiekoppeling.

Question Title

* 14. Vragen?
Heeft u vragen over deze checklist of wilt u meer informatie omtrent de koppelingsmogelijkheden voor uw salarispakket? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Keylane:

Tel. (088) 404 55 00
E-mail: bp@keylane.com

T