De voorbije maanden zijn voor iedereen zwaar geweest. Voor de bewoners van onze GZA Zorg en Wonen woonzorgcampussen, voor u en voor alle medewerkers. We hebben steeds getracht snel te schakelen om onze kwaliteitsvolle zorg te blijven bieden binnen het wettelijk opgelegde kader waarin we moesten werken. Dit bleek niet altijd eenvoudig. GZA Zorg en Wonen heeft altijd getracht om de gezondheid en het welbevinden van de bewoner centraal te stellen en onze hele besluitvorming hierop af te stemmen.

GZA Zorg en Wonen streeft naar een continue verbetering van onze werking en nodigt u uit om in onderstaande vragenlijst aan te geven welke pijnpunten en mogelijke verbeteringen u ons wil meegeven. Natuurlijk horen we ook graag welke inspanningen u wist te waarderen. Mogen we u vragen om de vragenlijst voor 15 augustus in te vullen?

We nemen uw waardevolle feedback aandachtig in overweging en werken verder om onze zorg op een veilige en warme manier te blijven verbeteren, en aan te passen aan de noden van het huidige en komende maatschappijbeeld.

Hartelijk dank voor uw medewerking

Ida Verleyen
Algemeen directeur GZA Zorg en Wonen

Question Title

* 1. GZA Zorg en Wonen telt 11 woonzorgcampussen.  Voor welke campus deelt u uw ervaring?

Question Title

* 2. Hoe tevreden bent u over onze communicatie via nieuwsbrief ten tijde van de coronacrisis?

Question Title

* 3. Hoe tevreden bent u over onze communicatie via de website ten tijde van de coronacrisis?

Question Title

* 4. Hoe tevreden bent u over de aangeboden mogelijkheden tot contact met uw naaste tijdens de lockdown? (raambezoeken, sociale media, ...)

Question Title

* 5. Hoe tevreden bent u over onze bereikbaarheid (per telefoon, mail, ...) ten tijde van de coronacrisis?

Question Title

* 6. Hoe beoordeelt u onze huidige bezoekersregeling?

Question Title

* 7. Hoe duidelijk waren we in onze communicatie over de redenen van de genomen maatregelen ?

Question Title

* 8. Zou u bij een nieuwe golf van besmettingen ervoor kiezen uw naaste tijdens de lockdown (sluiting voor externen) van het woonzorgcentrum tijdelijk elders (vb. thuis) te laten wonen?

Question Title

* 9. Wat had u graag anders gezien?

Question Title

* 10. Wat heeft u gewaardeerd?

Question Title

* 11. In welke mate zou u ons woonzorgcentrum aan anderen aanbevelen op basis van onze aanpak tijdens de corona-crisis? 
1 is de laagste score en 10 is de hoogste score

0 van 11 beantwoord
 

T