Welkom!
In opdracht van het ministerie van VWS voert ZonMw in 2020 een verkenning uit naar de behoeften aan het doorontwikkelen van het al langer bestaande Nederlands Implementatie Collectief[1] naar een organisatie gericht op de professionalisering van het vakgebied Implementatie in gezondheid, zorg en ondersteuning. Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van de verkenning en wordt verwerkt door analisten van ZonMw en het Zorginstituut Nederland (ZiN).

Toelichting:

Om zorg en welzijn voor patiënten te verbeteren is het noodzakelijk dat effectieve innovaties, interventies en practice-based kennis toegepast en doorontwikkeld worden. Bij het implementeren wordt vaak advies en ondersteuning gevraagd aan een persoon die kennis heeft van hóe je verandert en implementeert. In dit stuk noemen we dit een implementatiespecialist.

Deze persoon kan allerlei functienamen hebben, zoals verandermanager, change agent, kwaliteitsfunctionaris, adviseur of implementatiedeskundige. Een implementatiespecialist kan ook veranderkundige en implementatiewerkzaamheden uitvoeren in zijn rol als onderzoeker, manager, projectleider ed. In alle gevallen gaat het om activiteiten waarbij je anderen ondersteunt, adviseert, faciliteert en stimuleert vanuit je kennis van en ervaring met verander- of implementatieopdrachten.

De vragenlijst is bedoeld om zicht te krijgen op welke onderdelen het NIC zich moet richten, hoe dat georganiseerd moet worden en wie daaraan actief wil meewerken.

We willen meer inzicht krijgen in waar implementatiespecialisten werken, wat zij doen en hun tijdsinvestering daarin. 

 Het invullen van onderstaande vragenlijst zal ongeveer 6 minuten in beslag nemen.

Met het invullen van deze vragenlijst geeft u toestemming aan ZonMw en ZiN om uw antwoorden op deze vragenlijst op te nemen in een databestand en die anoniem te verwerken in een rapportage.


[1] Het initiatief voor het doorontwikkelen van het NIC is genomen door vertegenwoordigers vanhet Zorginstituut ZIN, ZonMw, het Trimbos instituut, Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit en NJi.

Question Title

* Toestemming

T