1. Klanten aan het woord bij Logo Oost-Brabant

 
Beste,

De Vlaamse Logo’s evalueren hun werking. We hechten veel belang aan de mening van alle organisaties en partners waarmee we samenwerken over de wijze waarop we onze rol opnemen bij de realisatie van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid.

We nodigen je uit om deel te nemen aan deze bevraging. Indien je met meerdere Logo’s samenwerkt, bevelen we aan om een aparte bevraging in te vullen per Logo. Het invullen van de bevraging gaat vlot en duurt maximaal 20 minuten. Eens je de bevraging gestart bent, is er geen onderbreking mogelijk, deelnemen kan tot 21 februari 2020.

Ten slotte nog een aangename verrassing. We verloten bonnen van Standaard Boekhandel onder de deelnemers aan de enquête.

Wij dragen zorg voor je privacy:

-   Wij gaan correct om met persoonlijke gegevens en gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden.  We bewaren gegevens niet langer dan nodig.

-   Persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de rapporten naar derden, maar enkel gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren en individuele vragen en signalen op te volgen.

-   Inhoudelijke gegevens worden verwerkt met de bedoeling onze dienstverlening te optimaliseren, waardevolle voorstellen op te nemen in onze toekomstplannen en lokale noden te signaleren aan de Vlaamse Overheid en de Partnerorganisaties. Er wordt een Vlaams rapport en rapport per Logo opgemaakt en beschikbaar gesteld via onze communicatiekanalen.

-   De enquête wordt afgenomen met SurveyMonkey én volledig onafhankelijk verwerkt door een externe partner, Q²Q. Meer informatie over de privacy van je gegevens: https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer.

-   Resultaten worden teruggekoppeld via de website en nieuwsbrief van de Logo’s en per mail.

-   Indien je vragen hebt over de privacy van de gegevens, kan je terecht bij Melissa Martens, communicatiemedewerker PO AOL (Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo’s), melissa.martens@vlaamselogos.be.

Met dank voor je medewerking!

De Vlaamse Logo’s
Erik Conings namens Q²Q
 

Question Title

* 1. Identificatiegegevens

Question Title

* 2. In welke sector ben je actief?

Question Title

* 3. Voor welke Logo-regio vul je deze bevraging in?

Question Title

* 6. (vervolg) Onze opdrachten en jullie waardering

Mogelijks zijn er andere rollen die je van ons (in de toekomst) verwacht inzake gezondheidspromotie en ziektepreventie? Verduidelijk kort indien gewenst.

Question Title

* 7. Logo’s en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

De (7) Vlaamse gezondheidsdoelstellingen omvatten:
 => Voeding, beweging en sedentair gedrag
Meer mensen in beweging brengen en met een gezond gewicht
 => Gezondheid en Milieu
Informeren en adviseren over de invloed van milieu op gezondheid
 => Valpreventie
Minder ongevallen in de privé-sfeer

 => Vaccinaties
Een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen
 => Geestelijke gezondheid
Meer veerkrachtige mensen
 => Preventie tabak, alcohol ea drugs
Minder rokers, drug- en alcoholgebruikers
 =>Bevolkingsonderzoeken naar kanker
Toeleiden naar bevolkingsonderzoeken
*
*
Welke van deze doelstellingen zijn voor jou een prioriteit? Rangschik in volgorde van belangrijkheid: 1 = heel belangrijk, 9 = minst belangrijk, NVT (geen info over).Question Title

* 8. Kies 3 gezondheidsdoelstellingen waar het Logo het grootste verschil maakt (best scoort).

Question Title

* 9. Welke (sub)thema’s ontbreken eventueel waar het Logo (extra) kan op inzetten? Verduidelijk kort.

Question Title

* 11. Inzet naar mensen met een lage sociaal-economische status.

Waardeer de mate waarin het Logo aandacht geeft aan personen met een lage sociaal-economische status: 0 = geen aandacht, 50 = voldoende aandacht, 100 = excellente aandacht.

0 50 100
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 16. De producten, projecten, diensten, samenwerking.

Als je terugblikt op je ervaringen of samenwerking met het Logo: welke ervaring was positief (max 3)?

Question Title

* 17. (vervolg) De producten, projecten, diensten, samenwerking.

Als je terugblikt op je ervaringen of samenwerking met het Logo: welke ervaring was minder geslaagd (max 3)?

Question Title

* 19. Heb je nog opmerkingen of vragen tav de Logo's of je regionale Logo?

Question Title

* 20. Heb je nog suggesties om onze (samen)werking te verbeteren?

We danken u voor uw medewerking aan deze bevraging en hopen uiteraard onze samenwerking in de toekomst nog te versterken ten gunste van vele mensen uit onze regio!
0 van 20 beantwoord
 

T