Демографски данни

Page1 / 4
 
25% of survey complete.

Целта на този въпросник е да получим информация за реалните потребности на хората с увреждания, както и техните знания и желания за използването на посочените масовите технологии и помощни такива. Чрез събиране и анализиране на тази важна информация, екипът на проекта „DICE“ ще бъде в състояние да подбере и организира съдържанието на нова електронна обучителна платформа, базирана на ситуацията и нуждите в страните участнички по проекта, както и на базата на предпочитанията на своите респонденти.

Бихме желали да Ви помолим внимателно да попълните въпросника (ще Ви отнеме до 5 минути). Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете с екипът на проекта: ИНТЕРПРОДЖЕКТС ЕООД, гр. Пловдив, Бул. "Освобождение" 31, Сграда "Карина", ет. 1, тел.: 032 / 62 88 90

Проектът "DICE" (Европейски шампиони за дигитално включване - 2013-1-IE1-LEO05-06094)е Европейски проекта, частично финансиран от програма "Учене през целия живот" на Европейската Комисия. Той успешно стартира на 01/10/2013г. и ще продължи 24 месеца.

Question Title

* 1. Пол

Question Title

* 2. Възраст

Question Title

* 3. Ако желаете моля посочете типа увреждане, който имате:

Question Title

* 4. Моля, посочете процента на трудоспособност според решение на ТЕЛК или според Вас самите (%...)

Question Title

* 5. Къде живеете?

Question Title

* 6. Моля, посочете:

Question Title

* 7. Каква образователна степен сте завършили:

Question Title

* 8. В момента учите ли?

Question Title

* 9. В момента работите ли?

Question Title

* 10. Ако „Да“, моля посочете:

Question Title

* 11. Ако „Не“, моля посочете:

T