Dane demograficzne

Page1 / 4
 
25% of survey complete.
Celem tej ankiety jest uzyskanie informacji na temat Państwa rzeczywistych potrzeb i oczekiwań w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii ogólnodostępnych i asystujących oraz identyfikacja problemów w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnościami. Badanie to jest elementem projektu „DICE” (Digital Inclusion Champions in Europe) zmierzającego do zbudowania międzynarodowej platformy e-learningowej i sieci wzajemnego wsparcia, oferującej innowacyjne możliwości rozwoju cyfrowych umiejętności, wymiany informacji i interakcji pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami, szkoleniowcami i pracodawcami.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety (nie powinno to zająć Państwu więcej niż 5 minut). W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków. Wszelkich informacji udziela Pan Marcin Ryniak: marcin.ryniak@firr.org.pl.

*Projekt DICE (Digital Inclusion Champions in Europe/Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia – nr umowy 2013-1-IE1-LEO05-06094) jest współfinansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Rozpoczął się 01/10/2013 i ma 2-letni okres realizacji.

Question Title

* 1. Płeć

Question Title

* 2. Wiek

Question Title

* 3. Zawód

Question Title

* 4. Dla jakiego rodzaju organizacji Pan/Pani pracuje?

Question Title

* 5. Rozmiar organizacji?

Question Title

* 6. Z jaką grupą osób z niepełnosprawnościami Pani/Pan pracuje? (można zaszczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Question Title

* 7. Gdzie Pan/Pani pracuje?

T